bg-tmp4bg-tmp4

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Zbrojarz

Montuje ze stali zbrojeniowej szkielety konstrukcji żelbetowych, prowadzi proces montażu zbrojeń prefabrykatów żelbetowych oraz wykonuje prefabrykaty zbrojeń transportowane na plac budowy; posługuje się narzędziami i urządzeniami takimi jak: nożyce, gilotyny, giętarki, szlifierki, spawarki, kleszcze, klucze, młotki itp.

Zadania zawodowe:

 • czytanie rysunków technicznych;
 • pobieranie prętów zbrojeniowych i drutu wg rodzaju, wielkości przekroju i długości;
 • prostowanie, cięcie, gięcie prętów zgodnie z dokumentacją;
 • łączenie drutem lub spawanie i mocowanie prętów w przestrzeni;
 • łączenie i mocowanie w przestrzeni: siatek, drabinek, blach węzłowych, strzemion, rur, haków, uchwytów itp.;
 • montowanie w konstrukcjach żelbetowych zbrojeń lub zbrojeń prefabrykowanych w deskowaniu wypełnianych następnie betonem;
 • montowanie zbrojeń o konstrukcji nośnej szkieletowej w belkach ściennych, schodach spiralnych itp.;
 • montowanie zbrojeń ram jedno- i wielokondygnacyjnych, bunkrów, silosów, fundamentów pod maszyny i innych;
 • montowanie i układanie zbrojeń w formach prefabrykatów takich jak: słupy, belki, płyty, biegi schodów, podkłady kolejowe i tramwajowe itp.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

 • Blok ogólny (obowiązkowy):

  • BHP
  • Technologia
  • Materiałoznawstwo
  • Rysunek zawodowy
  • Kosztorysowanie (również komputerowe)

Test egzaminacyjny

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne będą oceniane systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Cały Kurs budowlany – Technolog Robót Wykończeniowych to 4 moduły;

 • malarz-tapeciarz
 • płytkarz
 • sucha zabudowa
 • murarz tynkarz

200 godzin lekcyjnych = 20 dni szkolenia

Od poniedziałku do piątku od 7,00 – 15,00 lub 8,00 – 16,00

Proponujemy korzystne połączenia wybranych modułów kursu:

 • Wybierając tylko 1 moduł
  16 godzin teorii i 40 godzin praktyki
 • Wybierając tylko 2 moduły
  24 godzin teorii i 80 godzin praktyki
 • Wybierając tylko 3 moduły
  32 godzin teorii i 120 godzin praktyki
 • Wybierając tylko 4 moduły
  40 godzin teorii i 160 godzin praktyki

 

Odpłatność za szkolenie płatna w max 3 ratach (50%, 25%, 25%). Terminy płatności ustalamy w momencie zapisu na szkolenie. Wystawiamy faktury VAT.

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał

 

Tematyka skorelowana:

 • Kosztorysowanie komputerowe w budownictwie
 • Kalkulacje zawodowe i kosztorysowanie w MS-Excel
 • Projektowanie 2-wymiarowe w AUTO CAD
 • Budowanie profesjonalnych ofert i promocja działalności

 

Nasz POLIGON BUDOWLANY – zobacz zdjęcia !