Zatrudnimy specjalistę ds. projektów

Wymagania na stanowisku specjalista ds. projektów:

doświadczenie w realizacji min. 2 projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL, WRPO, inne) w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020,
doświadczenie w aplikowaniu o fundusze europejskie,
znajomość programu SL2014,
znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów,
zaangażowanie w powierzone obowiązki,
samodzielności w działaniu,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
czynne prawo jazdy kat. B,
umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.

Aplikuj (CV i list motywacyjny)

sekretariat@zdz.poznan.pl