Sprzedawca

Komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania technologii informatycznych w prowadzeniu elektronicznej ewidencji sprzedaży i obsługi magazynów.

Omawiane systemy i programy:

  • Symfonia HANDEL – Sage
  • Subiekt – Insert
  • Excel – Microsoft
  • Access – Microsoft

Inne cele stawiane podczas szkolenia to:

  • podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera
  • poznanie nowych technik komputerowych wzbogaconych o zastosowania w handlu i magazynowania
  • wzrost wydajności pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera
  • możliwość realizowania zadań przy pomocy komputera osobom dotychczas nie mających z nim styczności
  • zmiana kwalifikacji zawodowych

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Sprzedawca kasjer

Umiejętność obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych jest niezbędna w zawodzie handlowca.

Jednostki modułowe nr 6. l. „Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe – kryteria, warunki doboru i zakup” oraz 6.2. „Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe – obsługa”, mogą funkcjonować jako samodzielne programy, bądź jako części składowe następujących dokumentacji programowych:

– Handlowiec – detalista,

– Handlowiec – hurtownik,

– Handlowiec prowadzący handel detaliczny na własny rachunek,

– Handlowiec prowadzący handel hurtowy na własny rachunek.

Od osób obsługujących wymieniony w tytule sprzęt wymaga się poza wiedzą ściśle zawodową, umiejętności nawiązywania miłego kontaktu z klientami i tworzenia dobrej atmosfery pracy.

Słuchacz pozna na kursie przepisy Ministra Finansów, regulujące zasady zastosowania kas fiskal­nych w placówkach handlowych, nauczy się dobierać przy zakupie odpowiedniego sprzętu, w zależ­ności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży , obsługi kas fiskalnych, a także wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych danej placówki handlowej.

Organizator kursu ma obowiązek zapewnić szkolenie w oparciu o grupę kas w pełni reprezenta­tywną dla polskiego rynku.

Program kursu uczy „krok po kroku” kolejności działań wykonywanych podczas obsługi sprzętu, którym pracownik posługuje się w pracy.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj