Spedytor

Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy

Szkolenie dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym odpowiedniego rodzaju (krajowy lub międzynarodowy zarobkowy przewóz osób) zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5, poz. 51)

Proponowany w ramach szkolenia CPC pakiet dla uczestnika:

  • pełen zestaw materiałów (około 3000 pytań testowych i kilkadziesiąt zadań problemowych) oraz materiały pomocnicze – streszczenia, opracowania, tabelki i schematy w wersji drukowanej i elektronicznej. Są to materiały, które będą przydatne nie tylko do przygotowania się do egzaminu, ale również w pracy (wzory pism, oświadczenia, materiały prawne). W czasie zajęć omawiamy nie tylko zagadnienia ściśle związane z egzaminem, ale również kwestie praktyczne (odwołania do ITD, Policji, system kar, formularze i wiele innych).
  • serwis kanapkowo-kawowy
  • zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze wzorem MEN
  • certyfikat suplement (programowy)
  • pomoc w procedurze zgłoszenia na egzamin w ITS Warszawa
  • ubezpieczenie w czasie szkolenia

Sposób organizacji kursu CPC – Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zapisy na szkolenie prowadzimy w sposób ciągły, terminy określane są z około miesięcznym wyprzedzeniem.
Ze względu na specyfikę pracy uczestników, szkolenie organizujemy zależnie od możliwości w 2 trybach:

  • w trybie weekendowym 2 x sobota/niedziela – od godz 8:00 (aktualnie)
  • układzie piątek/sobota/niedziela/poniedziałek – piątek i poniedziałek od 16:00; w soboty/niedziele – od godz 8:00.

Do dyspozycji oddajemy wygodną salę szkoleniową – rzutnik i tablica multimedialna ( w razie potrzeby 15 laptopów +Wifi HotSPOT).
W przerwach serwis kawowy.

Ramowy program szkolenia:

L.p.

Przedmiot nauczania

Liczba godzin nauczania

1. Prawo   cywilne

4

2. Prawo   handlowe

3

3. Prawo   socjalne

8

4. Prawo   podatkowe

3

5. Działalność   gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

8

6. Dostęp do   rynku

3

7. Normy   techniczne i techniczne aspekty działalności

3

8. Bezpieczeństwo   drogowe

3

Ogółem

35

W celu wstępnego zapisu prosimy skorzystać z formularza poniżej lub skontaktować się telefonicznie z ZDZ Centrum Kształcenia w Poznaniu.

Najbliższe terminy

26/27 września i 3/4 października ‚2020 (4dni)

godz 8:00

 

Ważne
O terminie egzaminu powiadomimy niebawem

Zapraszamy do współpracy!