SEP

Kurs energetyczny – urządzenia i sieci elektryczne – grupa 1 – elektryczne – Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej

Szkolenie „od podstaw” dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Wymagania dla uczestników

 • ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa lub gimnazjum
 • ukończone 18 lat

Cel szkolenia
Zdobycie przez słuchaczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych w pracy na stanowisku elektryka, w szczególności:

 • poznanie podstawowych praw fizyki stosowanych w elektrotechnice
 • budowę i obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • umiejętność wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
 • umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
 • racjonalne gospodarowanie energią i paliwami

Sposób przeprowadzania sprawdzianu wiedzy:

 • egzamin wewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia
 • możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu  + uprawnienia do 1 kV”
 • po przystąpieniu do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie eksploatacji „E” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
 • po przystąpieniu do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie Dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

 

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj