Policealne

baner2

Policealne Studium Asystentki Stomatologicznej

baner2

DLA KOGO?

Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa rok w systemie stacjonarnym. Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne – zniżki na przejazdy. Asystentka stomatologiczna może asystować lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy; asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów; przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii; wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

ZAWÓD

Asystentka stomatologiczna 325101
Kwalifikacje: Z.15 . Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

W PROGRAMIE

 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • propedeutyka zdrowia
 • farmakologia
 • zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • język angielski
 • język migowy
 • pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • praktyka zawodowa (4 tygodnie – 160 godzin)

WARUNKI PRZYJĘCIA

– świadectwo ukończenia szkoły średniej

– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki zawodu

– podanie

 

baner4

Policealne Studium Kosmetyczne

baner4

formularz_zgłoszeniowy

Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej:
– wydajemy zaświadczenia, legitymację szkolną, która upoważnia do zniżki np. bilety MPK, PKP.
– nauka trwa 2 lata. Celem Studium jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, salonach piękności oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
– wymagane średnie wykształcenie (nie musi być matury!)

Zawód: technik usług kosmetycznych 514207

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

A.61. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy. Egzamin odbywa się pod koniec II semestru

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Egzamin odbywa się pod koniec IV semestru      

NAUKA ROZPOCZYNA SIĘ WE WRZEŚNIU 2017 r.

Zobacz więcej