Liceum

baner1

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

baner1

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Czesne miesięczne 0 zł

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela – średni dwa razy w miesiącu)
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Wymagane dokumenty:
–  świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

– 1 zdjęcie

W programie:

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Szkoła dla młodzieży prowadząca kształcenie ogólne
(gimnazjum/liceum ogólnokształcące) 1
Liczba godzin w danym roku Liczba godzin
w cyklu kształcenia
klasa I klasa II klasa III
1. Język polski 60 60 60 180
2. Język obcy 37 36 42 115
3. Historia 35 35
4. Wiedza o społeczeństwie 15 15
5. Matematyka 25 50 50 125
6. Fizyka i astronomia 20 20
7. Chemia 15 15
8. Biologia 15 15
9. Geografia 20 20
10. Podstawy przedsiębiorczości 20 20
13. Informatyka 20 20
Łączna liczba godzin 247 304 167 580
Lp. Przedmioty w zakresie rozszerzonym*
1. Wiedza o społ. 27 32 31 90
2. Historia 40 40 45 125
Łączna liczba godzin
Lp. Przedmioty   uzupełniające*
1. Przyroda 20 15 35
20 6
Łączna liczba godzin 304 304 238 830
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych