bg-szkolybg-szkoly

Szkoły ZDZ z uprawnieniami szkół publicznych.

Program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nabór 2017r. do naszych szkół rozpoczęty!!!
Serdecznie zapraszamy


 

AP1_banner1

 

baner1
Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki.


baner2
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa rok w systemie stacjonarnym. Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne – zniżki na przejazdy. Asystentka stomatologiczna może asystować lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.


Szkoła Techniczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Gnieźnie to 4-letnie technika dla absolwentów gimnazjum oferujące naukę w klasach o profilu mundurowym:

  • WOJSKOWYM
  • STRAŻACKIM
  • SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Kształcimy w zawodach:

  • technik logistyk

baner3

Wymagane średnie wykształcenie nauka trwa dwa 1,5 roku zajęcia 3 razy w tygodniu (piątek popołudniu : teoria 16-20 , sobota niedziela: rano – zajęcia praktyczne w gabinecie). Nauka kończy się egzaminem czeladniczym


baner4
Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej (legitymacja szkolna, zniżki np. bilety MPK, PKP, zaświadczenia) – nauka trwa 2 lata. Celem Studium jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, salonach piękności oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wymagane średnie wykształcenie ( nie musi być matury!)

baner5

Policealne Studium Masażu


baner8
Nauka trwa 3 lata w systemie dziennym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w budynku szkoły 2-3 dni w tygodniu, w pozostałe dni uczniowie odbywają praktyki zawodowe.
W trakcie nauki zapewniamy udział w kursach kwalifikacyjnych, aby uczeń uzyskał nie tylko świadectwo ukończenia szkoły, ale również wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty zawodowe, wymagane przy podjęciu pierwszej pracy.
Honorujemy umowy o naukę dla młodocianych pracowników.

baner6
Fryzjerstwo damskie oraz męskie. Nowości na rynku fryzjerskim, nowe techniki strzyżenia, koloryzacji. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym.


baner7
Od 18 roku życia, nie jest wymagane średnie wykształcenie. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu od 16 – 20 jeden dzień teoria 2 dni zajęcia praktyczne w gabinecie