glanyglany

Szkoła Techniczna
Mundurowy profil wojskowy, strażacki, s. więziennej

Kontakt

Sekretariat szkoły i miejsce prowadzenia zajęć:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Wrzesińska 43-55
Budynek 6

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. 609-110-334
sekretariat@szkoly-mundurowe.pl

 

Informacje dla Rodziców

 

Dyżury

Dyrektor szkoły mgr Marzena Wietrak

Poniedziałek          godz. 9.00 – 11.00

Wtorek                     godz. 8.00 – 10.00 oraz 14.00-16.00

Czwartek                 godz. 9.00 – 11.00

 

Wicedyrektor szkoły mgr Monika Dziarska

Piątek                       godz. 9.00 – 11.00

 

Pedagog szkolny mgr Anna Dziurleja

Środa                        godz. 9.00 – 11.00

Piątek                       godz. 10.30 – 13.30

 

Higienistka Urszula Padiasek

Czwartek                 godz. 8.00 – 9.40

 

 

Ubezpieczenie

od następstw nieszczęśliwych wypadków (PZU NNW Edukacja), nr Polisy 1022769586

na okres od 4 września 2017 r. do 3 września 2018 r.

Suma ubezpieczenia 10 000 zł