glanyglany

Szkoła Techniczna
Mundurowy profil wojskowy, strażacki, s. więziennej

Dokumenty szkoły

 

Zaświadczenie
Decyzja w sprawie nadania uprawnień
  1. SZKOLNY PLAN NAUCZANIA SZKOLA TECHNICZNA ZDZ.
  2. Statut Szkoły Technicznej ZDZ
  3. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
  4. Regulamin mundurowy i stopni szkolnych
  5. Załącznik nr 5 Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania

KADRA SZKOŁY:

Dyrektor Szkoły mgr inż. Agnieszka Tobis
Wicedyrektor Szkoły mgr Monika Dziarska
Pedagog Szkoły mgr Jerzy Dąbrowski
Sekretariat Szkoły Izabela Nawrocka
Wychowawca klasy I A mgr Magdalena Krzyżańska
Wychowawca klasy I B mgr Katarzyna Tymczewska
Koordynator modułu

mundurowego

mjr Maciej Kaszyński
Opiekun Samorządu

Uczniowskiego

mgr inż. Marcin Pińkowski
Chemia, Geografia mgr inż. Natalia Andrzejewska
Wychowanie fizyczne mgr Marek Leśniczak
Wiedza o społeczeństwie  dr Anna Kowszewicz
Wiedza o kulturze dr Anna Kowszewicz
Wychowanie do
życia w rodzinie dr Anna Kowszewicz
Język angielski mgr Katarzyna Tymczewska
Język niemiecki mgr Lidia Barszcz
Język niemiecki Sylwia Barszczewska
Język polski mgr Magdalena Krzyżańska
Informatyka mgr inż. Dariusz Pindraszak
Fizyka mgr Iwona Wylegała
Matematyka mgr Grzegorz Nawrocki
Podstawy

Przedsiębiorczości

mgr inż. Magdalena Ślimak – Jaskólska
Historia mgr Marcin Ostaszewski
Religia mgr Sebastian Pietrzykowski
EDB mjr Piotr Boruta
Przedsiębiorstwo

logistyczne w

gospodarce rynkowej

mgr inż. Marcin Pińkowski
Zapasy
i Magazynowanie
mgr inż. Marcin Pińkowski
Logistyka
w gospodarcerynkowej
mgr inż. Marcin Pińkowski
Dystrybucja mgr inż. Marcin Pińkowski