glanyglany

Szkoła Techniczna
Mundurowy profil wojskowy, strażacki, s. więziennej

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dyrekcja Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie,
uprzejmie informuje, że rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 odbędzie
się w dniu 4.09.2017r. o godzinie 11:00 w Kościele Chrystusa Wieczystego
Kapłana przy ulicy 28 grudnia 12 w Gnieźnie.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

Informujemy, że ruszyła już rekrutacja do szkoły. Wszystkich absolwentów gimnazjów zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

Drzwi Otwarte w naszej szkole odbędą się 28 kwietnia 2017 godz. 16.00 -17.30 – planowane są spotkania z dyrekcją, nauczycielami Szkoły Technicznej, przedstawicielami służb mundurowych oraz zwiedzanie szkoły.

Zapraszamy!

Osoby, które chciałyby się zapisać do naszej szkoły proszone są o dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00
lub w zakładce „do pobrania”.

Regulamin rekrutacji do Szkoły Technicznej ZDZ na rok szkolny 2017

Podreczniki klasa I

Podreczniki klasa II

__________________________________________________________________________________________________________________

Szkoła Techniczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Szkoła Techniczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Gnieźnie to 4-letnie technika dla absolwentów gimnazjum oferujące naukę  poszerzoną o innowację pedagogiczną o nazwie „Klasa mundurowa o profilu:

  • STRAŻACKIM
  • WOJSKOWYM
  • SŁUŻBY WIĘZIENNEJ”

Kształcimy w zawodzie:

  • technik logistyk

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły PUBLICZNEJ. Kształcenie, egzaminy zawodowe, matura, świadectwa szkolne, świadectwo maturalne, zdobycie zawodu wyglądają identycznie, jak w szkołach publicznych z tą różnicą, że uczeń i rodzic mają znacznie więcej korzyści. .

Osobą prowadzącą szkołę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji branżowych przydatnych do pracy w wojsku, służbie więziennej i straży pożarnej potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Zajęcia dodatkowe odbywają się na strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych Wojska, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.

Organ założycielski szkoły jest firmą szkoleniową z 85. letnią tradycją, dlatego też każdy Uczeń ma możliwość zrealizowania wybranego kursu zawodowego w atrakcyjnej cenie. Ponadto dzięki wybranemu profilowi wojskowemu,  strażackiemu czy służby więziennej Uczeń zdobywa praktyczną wiedzę oraz liczne uprawnienia i certyfikaty branżowe.

Szkoła powstała we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, absolwenci naszych techników będą mogli dalej kontynuować naukę.

Po ukończeniu nauki i zdaniu wszystkich egzaminów zawodowych, uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Istniej możliwość przystąpienia także do egzaminu maturalnego.

Zajęcia fakultatywne przeprowadzane w ramach profili mundurowych stanowią doskonałą okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, poszerzających kompetencje i zwiększających szansę na zatrudnienie w wybranych służbach mundurowych. Przygotowują one również naszych uczniów do samego procesu rekrutacji do wojska, straży pożarnej i służby więziennej.

W trakcie zajęć kadeci odbędą zajęcia z musztry, samoobrony, strzelania, sprawnościowe na poligonach itp.

Poza tym nasza szkoła współpracuje z wieloma instytucjami oraz jednostkami służb mundurowych.

W trakcie zajęć organizowane są liczne wyjazdy sprawnościowo-szkoleniowe.

Każdy Uczeń otrzymuje NOWE umundurowanie.

Opłata za dodatkowe zajęcia, mundury, wyjazdy sprawnościowe oraz inne ciekawe atrakcje profili mundurowych to tylko 100 zł/miesiąc.

Zapraszamy