glanyglany

Szkoła Techniczna
Mundurowy profil wojskowy, strażacki, s. więziennej

PRZEJDŹ na AKTUALNĄ STRONĘ WWW naszej szkoły!

szkolymundurowe
zdz2

 

Szkoła Techniczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Gnieźnie to 5-letnie technikum dla absolwentów szkoły podstawowej oferujące naukę poszerzoną o innowację pedagogiczną o nazwie „Klasa mundurowa o profilu:

  • STRAŻACKIM
  • WOJSKOWYM
  • SŁUŻBY WIĘZIENNEJ”

Kształcimy w zawodzie:

  • technik logistyk

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły PUBLICZNEJ. Kształcenie, egzaminy zawodowe, matura, świadectwa szkolne, świadectwo maturalne, zdobycie zawodu wyglądają identycznie, jak w szkołach publicznych z tą różnicą, że uczeń i rodzic mają znacznie więcej korzyści. .

Osobą prowadzącą szkołę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji branżowych przydatnych do pracy w wojsku, służbie więziennej i straży pożarnej potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Zajęcia dodatkowe odbywają się na strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych Wojska, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.

Organ założycielski szkoły jest firmą szkoleniową z 85. letnią tradycją, dlatego też każdy Uczeń ma możliwość zrealizowania wybranego kursu zawodowego w atrakcyjnej cenie. Ponadto dzięki wybranemu profilowi wojskowemu,  strażackiemu czy służby więziennej Uczeń zdobywa praktyczną wiedzę oraz liczne uprawnienia i certyfikaty branżowe.

Szkoła powstała we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, absolwenci naszych techników będą mogli dalej kontynuować naukę.

Po ukończeniu nauki i zdaniu wszystkich egzaminów zawodowych, uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Istniej możliwość przystąpienia także do egzaminu maturalnego.

Zajęcia fakultatywne przeprowadzane w ramach profili mundurowych stanowią doskonałą okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, poszerzających kompetencje i zwiększających szansę na zatrudnienie w wybranych służbach mundurowych. Przygotowują one również naszych uczniów do samego procesu rekrutacji do wojska, straży pożarnej i służby więziennej.

W trakcie zajęć kadeci odbędą zajęcia z musztry, samoobrony, strzelania, sprawnościowe na poligonach itp.

Poza tym nasza szkoła współpracuje z wieloma instytucjami oraz jednostkami służb mundurowych.

W trakcie zajęć organizowane są liczne wyjazdy sprawnościowo-szkoleniowe.

Każdy Uczeń otrzymuje NOWE umundurowanie.

Opłata za dodatkowe zajęcia, mundury, wyjazdy sprawnościowe oraz inne ciekawe atrakcje profili mundurowych to tylko 120 zł/miesiąc.

Zapraszamy