Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz okresowe dla służby bhp

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.