transporttransport

Bezpieczeństwo
w transporcie

Transport

W ofercie szkolenia dla spedytorów, kierowców, magazynierów

Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Transportu Samochodowego, Urzędem Marszałkowskim w zakresie szkoleń ADR, CPC, Operatorów i konserwatorów urządzeń poddozorowych.
Własna baza szkoleniowa.
Zapraszamy na szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych – 35h w dowolnym tempie.

Poznaj kursy transportowe

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon-i-zapytaj - ZDZ Poznań