Szkolenia spawalnicze

Zapraszamy na szkolenia spawalnicze – MMA, MAG, TIG, GAS

Własna spawalnia szkoleniowa, Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia, licencjonowani egzaminatorzy.!

Organizujemy kursy spawania stali niestopowych, wysokostopowych i aluminium oraz kursy pokrewne spajaniu metali. Również na zlecenie firm (z wykorzystaniem bazy zlecającego).

Pierwszy poziom kwalifikacji (przy wyborze dwóch i więcej metod zniżka opłaty)

Blachy i rury ze stali niestopowych i wysokostopowych spoinami pachwinowymi:

 • elektrodą otuloną – 111 (MMA),
 • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek – 135 (MAG),
 • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).

Blachy ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesie – 311 (GAS).

Kursy spawani blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi w procesach – 131 (MIG) i 141 (TIG)

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończony 18. rok życia i co najmniej gimnazjum,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

Kurs spawalniczy w jednym procesie (metodzie) trwa średnio 5 tygodni.

Nabór ciągły – harmonogram dopasowany do możliwości uczestnika.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

 • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej,  niemieckiej, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

 

Procesy pokrewne spajaniu metali 

 • ręcznych przecinaczy tlenowych,
 • ręcznych przecinaczy plazmowych,
 • ręcznych przecinaczy termicznych-tlenowych i plazmowych,
 • lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego,
 • operatorów urządzeń do cięcia plazmowego,
 • operatorów urządzeń do napawania plazmowego,
 • prostowania płomieniowego konstrukcji spawanych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych punktowych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych liniowych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych garbowych,
 • lutowaczy lutami miękkimi, w tym lutami bezołowiowymi.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie końcowym otrzymuje:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

 • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw kwalifikacyjnych,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

Egzamin weryfikacyjny, który odbywa się w jednym dniu składa się:

 • z części teoretycznej w formie testowej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega.
 • z części praktycznej, w której spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w procesie, w którym ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa,

Pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego uprawnia spawacza do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej, niemieckiej.

Egzaminy weryfikacyjne na zlecenie zakładu pracy i przeprowadzane na jego terenie – wycena indywidualna.

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca o godzinie 8:00.

 

Posiadamy własne doskonale wyposażone pracownie spawalnicze (Poznań, Śrem, Gniezno) oraz dostęp do stanowisk spawalniczych (Września i Szamotuły). Zapisz się nie musisz czekać na grupę, szkolenie rozpoczniesz natychmiast.

KARTA SŁUCHACZA

dane-do-egzaminu-weryfikacyjnego 2021

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon-i-zapytaj - ZDZ Poznań