bg-energybg-energy

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Szkolenia i uprawnienia elektryczne, ciepłownicze i gazownicze!

uprawnienia-energetyczne-sep-zdz-poznan

Najwyższy poziom szkolenia, egzaminy i kwalifikacje przed własną komisją URE działającą przy ZDZ Poznań

W naszej ofercie znajdują się szkolenia zawodowe z zakresu uzyskania uprawnień

 • elektrycznych (G1),
 • energetycznych (G2)
 • gazowych (G3).

Świadectwa kwalifikacyjne są honorowane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Kursy przeprowadzane są na poziome eksploatacji oraz dozoru.

 

Zakres szkoleń i uprawnień:

Grupa G1 – elektryczna: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:

 • 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • 5. urządzenia elektrotermiczne
 • 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno–pomiarowym.

Czas trwania szkolenia: 3-8 dni. Zajęcia odbywają się w dni robocze.


 

Grupa G2 – ciepłownicza: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:

 

 • 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
 • 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 • 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień. Zajęcia odbywają się w dni robocze.


 

Grupa G3 – gazowa: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:

 • 4.     sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • 6.     urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • 7.     urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • 8.     Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • 10.   Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-4

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień. Zajęcia odbywają się w dni robocze.


 

Prowadzimy szkolenia zarówno ‚od podstaw’, jak równiez seminaria aktualizujące wiedzę branżową i przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych URE –  E/D +P w grupy I/II/III. Popularnie uprawnienia „SEP”

Wymagania:

ukończony 18 rok życia

Egzamin końcowy:

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku którego Uczestnicy uzyskują „Świadectwa kwalifikacyjne” (przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.)

 Uzyskane kwalifikacje:

„Świadectwo kwalifikacyjne”, czyli tzw. „Uprawnienia energetyczne” dla osoby zajmującej się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, remont, prace kontrolno-pomiarowe).

 Rodzaje uprawnień:

Wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień energetycznych ze względu na stanowisko:

 • stanowisko eksploatacji.
 • stanowisko dozoru.

Eksploatacja – dotyczy to stanowisk osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dozór – jest to określenie stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • udział w zajęciach
 • organizacje egzaminu przed Komisją URE działającą przy ZDZ Poznań
 • profesjonalną kadrę
 • materiały szkoleniowe, materiały piśmienne do bieżących notatek
 • bufet kawowy

Opłata egzaminacyjna wynosi ustawowo 10% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

 

Zdobądź uprawnienia energetyczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon-i-zapytaj - ZDZ Poznań

 

 

Jestem zainteresowny kursem – proszę o kontakt

Imię

Adres email*

Telefon*

Temat

Treść wiadomości