Sprzedawca / Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

O kursie

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej  do wykonywania zawodu sprzedawca – kasjer.

Wiedza z zakresu towaroznawstwa, handlu i dokumentacji handlowej, organizacji technik sprzedaży, prawa pracy i prawa cywilnego. Podstawy marketingu i reklamy wraz z handlem elektronicznym. Obsługa kas fiskalnych, metkownic, terminali płatniczych i czytników kodów kreskowych wraz z komputerową obsługą procesu sprzedaży i magazynowania.

Umiejętności

Organizacja miejsca pracy, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, metkownic, czytników kodów kreskowych. Prowadzenie dokumentacji handlowej, rozrachunkowej oraz magazynowej. Obsługa klienta, nawiązanie i utrzymanie kontaktów z kontrahentami. Komputerowa obsługa procesu sprzedaży, raportów kasowych, zestawień i analiz wraz z prowadzeniem gospodarki magazynowej.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

  • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
  • IT Przewodnik I
  • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 300 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 50 godz i będzie zrealizowany podczas 6 lub 10  spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

    Tematy zajęć edukacyjnych L. godzin ogółem
Zagadnienia ogólno-ekonomiczne i prawne 5
Wiedza o towarach – Towaroznawstwo 2
Marketing i reklama 3
Handel elektroniczny 10
Etyka kupiecka 5
Obsługa kas fiskalnych i term. 15
Komputerowa obsługa procesu sprzedaży 10
             Razem 50

Koszt uczestnictwa:

Sprzedawca / Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych50 godz710 PLN
Moduł: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

2 dni - 15 godz350 PLN
Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj