bg-handel2bg-handel2

Wsparcie sprzedaży

Sprzedawca kasjer

Umiejętność obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych jest niezbędna w zawodzie handlowca.

Jednostki modułowe nr 6. l. „Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe – kryteria, warunki doboru i zakup” oraz 6.2. „Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe – obsługa”, mogą funkcjonować jako samodzielne programy, bądź jako części składowe następujących dokumentacji programowych:

– Handlowiec – detalista,

– Handlowiec – hurtownik,

– Handlowiec prowadzący handel detaliczny na własny rachunek,

– Handlowiec prowadzący handel hurtowy na własny rachunek.

Od osób obsługujących wymieniony w tytule sprzęt wymaga się poza wiedzą ściśle zawodową, umiejętności nawiązywania miłego kontaktu z klientami i tworzenia dobrej atmosfery pracy.

Słuchacz pozna na kursie przepisy Ministra Finansów, regulujące zasady zastosowania kas fiskal­nych w placówkach handlowych, nauczy się dobierać przy zakupie odpowiedniego sprzętu, w zależ­ności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży , obsługi kas fiskalnych, a także wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych danej placówki handlowej.

Organizator kursu ma obowiązek zapewnić szkolenie w oparciu o grupę kas w pełni reprezenta­tywną dla polskiego rynku.

Program kursu uczy „krok po kroku” kolejności działań wykonywanych podczas obsługi sprzętu, którym pracownik posługuje się w pracy.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj