glanyglany

Szkoła Techniczna
Mundurowy profil wojskowy, strażacki, s. więziennej

Dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Mundurowej

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  2. zaświadczenie od lekarza lub oświadczenie rodziców
  3. 3 zdjęcia
  4. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum do 30.06.2017r

Wymagany kwestionariusz osobowy,  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub oświadczenie rodzica o tej samej treści oraz pozostałe dokumenty prosimy dostarczać

UWAGA!
W momencie przyjęcia ucznia do szkoły, otrzyma on skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.