bg-handel2bg-handel2

Wsparcie sprzedaży

Policealne Studium Kosmetyczne

baner4

formularz_zgłoszeniowy

Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej:
– wydajemy zaświadczenia, legitymację szkolną, która upoważnia do zniżki np. bilety MPK, PKP.
– nauka trwa 2 lata. Celem Studium jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, salonach piękności oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
– wymagane średnie wykształcenie (nie musi być matury!)

Zawód: technik usług kosmetycznych 514207

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

A.61. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy. Egzamin odbywa się pod koniec II semestru

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Egzamin odbywa się pod koniec IV semestru      

NAUKA ROZPOCZYNA SIĘ WE WRZEŚNIU 2017 r.

  • nauka bezpłatna. 
  • raz w semestrze opłata w wysokości 500 zł (kwota w danym semestrze może ulec nieznacznej zmianie) przeznaczona na materiały do zajęć praktycznych.

Wymagane dokumenty:

-świadectwo ukończenia szkoły średniej,

– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki zawodu,

-dwa zdjęcia.

W ramach nauki Darmowa specjalizacja WIZAŻ Z ELEMENTAMI CHARAKTERYZACJI
– zajęcia w systemie zaocznym soboty i niedziele, teoria i zajęcia praktyczne w gabinecie (2 zjazdy, wyjątkowo 3 w miesiącu)
– możliwość odbycia praktyk zawodowych w tygodniu na terenie szkoły lub w wybranym gabinecie kosmetycznym, pomagamy w załatwieniu praktyk
– nauka kończy się uzyskaniem tytułu: Technika Usług Kosmetycznych, Absolwenci Studium mogą podjąć pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, dermatologicznych i  perfumeriach. Zdobyte umiejętności zawodowe pozwalają słuchaczom również na samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej.

Kadra Pedagogiczna
Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele przedmiotów teoretycznych i praktycznych – specjaliści – praktycy.

Miejsce Prowadzenia Zajęć w siedzibie ZDZ Poznań

ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań
Szkoła posiada  sale dydaktyczne i pracownię kosmetyki. Dogodny bezpłatny parking.

Szkolny plan nauczania

Przedmioty

Liczba godzin w semestrze Liczba godzin
w cyklu kształcenia
semestr I semestr II semestr III

semestr IV

PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY – liczba godzin w semestrze
1. Podstawy przedsiębiorczości* 10 10
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM – liczba godzin w semestrze
1. Działalność gospodarcza
i usługowa w salonie kosmetycznym

10

10 10 10 40
2.

Język obcy w kosmetyce

angielski bądź niemiecki

10

10 10 10

40

3.

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne
w kosmetyce

30 20 20 25

95

4. Kosmetyka pielęgnacyjna
i upiększająca twarzy
, szyi i dekoltu
35 45 80
5. Kosmetyka pielęgnacyjna
i upiększająca dłoni, stóp
i ciała

35 50

85

Łączna liczba godzin 85 85 75 95

350

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM – liczba godzin w semestrze
1. Zabiegi pielęgnacyjne
i upiększające twarzy, szyi
i dekoltu

90

90

170

2. Zabiegi pielęgnacyjne
i upiększające dłoni, stóp
i ciała
90 90

170

Łączna liczba godzin

90

80 90

80

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

165 165

175

680

Praktyka zawodowa/wymiar 80
(2 tygodnie)
80(2 tygodnie)

160

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, oraz u pracodawcy

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

zl