Ośrodek Kształcenia ZDZ w Gnieźnie

 

Zapraszamy do Ośrodka Kształcenia w Gnieźnie!

Ośrodek Kształcenia swoją działalność w Gnieźnie i okolicach prowadzi od 25 lat.

W naszej ofercie posiadamy szeroki zakres możliwości nauczania.  Świadczymy usługi szkoleniowe dla wszystkich grup zawodowych oraz dla bezrobotnych i młodzieży w grupach szkoleniowych, jak również indywidualnie.

Organizujemy kursy doskonalące i przygotowujące do wykonywania zawodu, uzyskanie uprawnień, zawodowych i specjalistycznych oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania się. Oferta skierowana jest dla wszystkich chcących poszerzyć swoje horyzonty.

Zapisy i informacje:

Ośrodek Kształcenia ZDZ w Gnieźnie
ul. Wrzesińska 43-55 budynek nr 6, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 18 11
kom. 691 535 501
okz.gniezno@zdz.poznan.pl

Monika Dziarska 
Kierownik Ośrodka

 

Informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia ZDZ w Gnieźnie
ul. Wrzesińska 43-55, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 18 11 kom. 691 535 501
okz.gniezno@zdz.poznan.pl

 

dkm

Ośrodek Kształcenia w Gnieźnie zaprasza pielęgniarki i położne do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych:

 

  • Wywiad i badania fizykalne (lista rezerwowa)

  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – część I i część II                 (lista otwarta)

Rekrutacja trwa!  Decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na stronie:  Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych

 Dokumenty zgłoszeniowe:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie uczestnika projektu

2. Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu

3a. Zaświadczenie o współpracy z POZ

3b. Oświadczenie osoby o świadczeniu POZ

5. Regulamin udziału w projekcie

+ kserokopia prawa wykonywania zawodu

Informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia ZDZ w Gnieźnie
ul. Wrzesińska 43-55, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 18 11 kom. 691 535 501
okz.gniezno@zdz.poznan.pl

Monika Dziarska 
Kierownik Ośrodka

 

KursMiejsceTermin
Rozpoczęcie kursu: Spawanie MAG, MIG, TIG, MMA, GAS / WeryfikacjeOKZ Gnieznotrwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Operator wózków jezdniowych (widłowych)OKZ Gnieznotrwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Uprawnienia elektryczne, gazowe, ciepłownicze typu E i DOKZ Gnieznotrwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służbyOKZ Gnieznotrwa nabór
Rozpoczęcie kursu dla wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży OKZ Gnieznomaj / czerwiec 2021r.
Rozpoczęcie kursu: Projektowanie stron wwwOKZ Gnieznozapisy !
Rozpoczęcie kursu: Komputerowy Office i InternetOKZ Gnieznozapisy !
Rozpoczęcie kursu: Kadry płace/ ZUS/ Księgowość komputerowaOKZ Gnieznozapisy !
Rozpoczęcie kursu: Konserwator wózków jezdniowychOKZ Gnieznotrwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Konserwator ładowarki teleskopowejOKZ Gnieznozapisy !
Rozpoczęcie kursu: Suwnice Kat. II S i Żurawie kat. II ŻOKZ Gnieznozapisy !
Rozpoczęcie kursu: Opiekun osoby zależnej OKZ Gnieznozapisy !
Rozpoczęcie kursu: Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu OKZ Gnieznomaj / czerwiec 2021r.

Operator wózka jezdniowego

 

Spawanie