Ośrodek Kształcenia Archiwistów

osa-top[1]
Ośrodek Kształcenia Archiwistów prowadzony jest w ścisłej współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Archiwistów w Poznaniu uprzejmie informuje, że organizuje kursy archiwalne I i II stopnia dla pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnicy akt w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.
Nasz Ośrodek na bieżąco przeprowadza takie kursy z częstotliwością co 2 – 3 miesiące.

Ośrodek Kształcenia Archiwistów w Poznaniu działalność szkoleniową prowadzi ponad 40 lat, obecnie posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008. Dysponujemy odpowiednimi programami nauczania, wysokokwalifikowaną i doświadczoną kadrą wykładowców, licznymi pomocami dydaktycznymi i podręcznikiem „Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych”

Kursy archiwalne I stopnia trwają 50 godzin lekcyjnych, w godzinach dopołudniowych i w dni robocze. Opłata za jednego uczestnika wynosi 1100,00 zł., płatna w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, przelewem na konto Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.

Każdy uczestnik kursu, w ramach tej opłaty otrzyma podręcznik, materiały potrzebne do przeprowadzenia ćwiczeń oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt.

W celu zakwalifikowania uczestnika na kurs, należy przesłać zgłoszenie na adres Ośrodka. O terminie rozpoczęcia kursu powiadomimy odrębnym pismem.

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia ZDZ
Ośrodek Kształcenia Archiwistów
ul. 23 Lutego 41/43, 61-744 Poznań
tel.(fax) 061 852 72 50