Opiekunka domowa osoby starszej i dziecka

Cel kursu

Przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienie umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekunki.

Zakres kursu:

  • Wybrane zagadnienia prawne
  • Podstawy psychologii
  • Gerontologia
  • Podstawy psychiatrii
  • Dietetyka i przygotowywanie posiłków
  • Podstawy higieny i pielęgnacji dzieci i osób starszych
  • Publiczna służba zdrowia oraz systemy pomocy społecznej
  • Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp
  • Etyka w zawodzie opiekuna
  • Sprawowanie opieki nad dzieckiem i osobą starszą