bg-handel2bg-handel2

Wsparcie sprzedaży

Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

Poznanie przez słuchaczy teoretycznych zagadnień zwianych z stosowaniem kas fiskalnych i terminali płatniczych. Opanowanie praktycznej obsługi kasy i terminali.

Nauka obsługi programów komputerowych z pakietów Symfonia SAGE oraz Subiekt w zakresie fakturowania komputerowego, komputerowej obsługi procesu sprzedaży i gospodarki magazynowej.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj