transporttransport

Bezpieczeństwo
w transporcie

Napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG

Szkolenie przygotowujące uczestników do zdania egzaminu kwalifikacyjnego w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego dla osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym, zwanych dalej zbiornikami LPG.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj