biurobiuro

Profesjonalna obsługa biura

MS-EXCEL – optymalizacja pracy

O kursie


2000px-Microsoft_Excel_2013_logo.svg[1]

Celem kursu jest poznanie, uzupełnienie, nabycie nowej i utrwalenie wiedzy na temat zastosowań arkusza kalkulacyjnego MS-EXCEL w codziennej pracy. MS-EXCEL – arkusz doskonały – tak wiele osób wypowiada się o programie. Zdając sobie sprawę z faktu, że MS-EXCEL jest często podstawowym narzędziem pracy dla pracowników wielu branż przygotowaliśmy kurs – szkolenie – MS-EXCEL – optymalizacja pracy.

Szkolenie jest tak skonstruowane, aby każdy uczestnik, bez względu aktualny stan wiedzy i zakres stosowania arkusza w miejscu pracy otrzymał umiejętności pozwalające w jeszcze lepszy sposób wykorzystywać możliwości programu.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznasz jeszcze bardziej wydajne metody pracy z danymi poprzez mechanizmy

 • sortowania i filtrowania
 • budowania zaawansowanych formuł
 • opracowywania scenariuszy
 • budowania tabel i wykresów przestawnych
 • eksport i import danych z różnych formatów i środowisk

Dodatkowo zapewniamy możliwość zgłaszania własnych problemów zawodowych do rozwiązania z użyciem MS-Excel i ich rozwiązywanie podczas szkolenia.

Niewątpliwym atutem szkolenia jest sposób organizacji i czas szkolenia, przewidujemy trzy możliwości:

 • szkolenie w wariancie weekendowym: Piątek od 16:00, Sobota – Niedziela: od 9:00
 • szkolenie w wariancie popołudniowym: 4 dni od 16:00-20:00
 • szkolenie w siedzibie Państwa firmy dla grupy zamkniętej – terminy do uzgodnienia – dysponujemy laptopami szkoleniowymi.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 600 zadowolonych i pracujących w MS-EXCEL osób.

 

W programie:

Informacje podstawowe nt. arkuszy kalkulacyjnych
Podstawowe operacje wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym
Formuły i funkcje – operacje arytmetyczne, podstawowe funkcje
Formatowanie danych, Formatowanie warunkowe (automatyczne określanie wyglądu komórek w zależności od zawartości)
Drukowanie danych (parametry wydruku, nagłówki, stopki, skalowanie, obszar wydruku itp…)
Grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym (edytor grafiki wektorowej, projektowanie wykresów)
Tworzenie dokumentów z szablonów
Edycja i tworzenie własnych szablonów
Filtrowanie danych, Sortowanie danych
Wykorzystanie funkcji w arkuszu: funkcje statystyczne, arytmetyka daty i czasu (operacje na wartościach typu data i czas)
Zaawansowane operacje tekstowe (użycie funkcji arkusza)
Zaawansowane operacje arytmetyczne (inne funkcje arkusza)
Tworzenie zakresów danych – ich wykorzystanie i zarządzanie (odwołanie)
Łączenie wielu arkuszy (budowanie formuł zawierających odwołania do innych arkuszy i skoroszytów)
Ochrona arkuszy i skoroszytów (kontrolowanie dostępu i zarządzanie zmianami formuł i danych)
Baza danych w programie (użycie arkusza jako bazy danych)
Filtrowanie bazy danych (użycie filtrowania do precyzyjnego wybierania danych spełniających określone kryteria)
Funkcje warunkowe (JEŻELI(), SUMA.JEŻELI() ) (warunkowanie przebiegu obliczeń, sterowanie)
Funkcje wyszukiwania i adresu (INDEX, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ POZIOMO)
Tworzenie tabel przestawnych i zarządzanie nimi
Wykorzystanie formantów  i formularzy opcja
Makra i Visual Basic for Applications opcja
Inne (prosimy zaproponować inną tematykę do realizacji podczas szkolenia)

 

Koszt uczestnictwa:

MS-EXCEL - optymalizacja pracy20 godz 
Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj