Magazynier – hurtownik (z obsługą wózka widłowego)

O kursie

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarki magazynowej oraz zagadnień komputerowej obsługi sprzedaży i magazynów. Kurs jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami magazynowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na tych stanowiskach.
Oprócz sporej ilości zagadnień teoretycznych z zakresu obsługi magazynu, kurs został wzbogacony o moduł dzięki któremu słuchacz zapoznaje się z popularnymi systemami komputerowymi wspomagającymi sprzedaż i gospodarkę magazynową – jak Symfonia Handel, Subiekt. Niewątpliwym atutem w programie kursu jest część dotycząca programu MS Excel w zastosowaniach logistyczno – magazynowych.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

  • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
  • IT Przewodnik I
  • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 300 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 50 godz i będzie zrealizowany podczas 4-5 spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

    Tematy zajęć edukacyjnych L. godzin ogółem
      Gospodarka magazynowa 5
      Obsługa magazynu i sprzedaży w Symfonia Handel 5
      Obsługa magazynu i sprzedaży w Subiekt 5
MS – Excel w zastosowaniach logistyczno – magazynowych 5
Łącznie 20

Koszt uczestnictwa:

Magazynier – hurtownik (z obsługą wózka widłowego)20 godz390 PLN
Operator wózka widłowego - dla uczestników kursu magazynier

25 godz+5 godz(praktyczna jazda)Kurs:300 PLN
Egzamin UDT: 152 PLN
Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj