transporttransport

Bezpieczeństwo
w transporcie

Kurs podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

Rodzaje szkoleń:

 • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Cel szkolenia:

 • zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas transportu
 • przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku
 • przygotowanie uczestników do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy kat. B lub kat. C (przewóz w cysternach)

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

 • Egzamin zewnetrzny przed dwuosobową komisją, powołaną przez marszałka województwa

Wydawane dokumenty:

 • Zaświadczenie ADR (ważne przez okres 5 lat)

Czas trwania

 • kurs podstawowy – 24
 • kurs specjalistyczny – cysterny – 16
 • kurs specjelistyczny – klasa 1 – 8
 • kurs specjalistyczny – klasa 7 – 8

W celu wstępnego zapisu prosimy skorzystać z formularza poniżej lub skontaktować się telefonicznie z ZDZ Centrum Kształcenia w Poznaniu.

Najbliższe terminy

23/24/25/26 Sierpień 2019 (4 dni)

6/7/8/9 Wrzesień 2019 (4 dni)

18/19/20/21 Październik 2019 (4 dni)

22/23/24/25 Listopad 2019 (4 dni)

13/14/15/16 Grudzień 2019 (4 dni)

Ostatni dzień – Egzamin
Jeżeli podane wyżej terminy Państwu nie odpowiadają, prosimy informację zwrotną w poniższym formularzu.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj