widlowewidlowe

Nauka jazdy i manewrowania
wózkiem widłowym

Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) z mechanicznym napędem podnoszenia

Operator wózka widłowego

Zakres tematyczny bloku kurs na wózki widłowe obejmuje wiadomości o dozorze technicznym, klasyfikację, budowę i eksploatację wózków, wiadomości z zakresu BHP oraz naukę jazdy i manewrowania. Po ukończeniu szkolenia na wózki widłowe następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez właściwy organ dozoru technicznego.

Pozytywny wynik skutkuje wydaniem zaświadczenia o uprawnieniach do obsługi, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym RP.

Zapraszamy do współpracy!