bg-handel2bg-handel2

Wsparcie sprzedaży

Kucharz małej gastronomii

Cel kursu

Kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą nabyć i udokumentować kwalifikacje niezbędne dla profesjonalnego wykonywania czynności prowadzenia małej gastronomii.

Zdobyty certyfikat będzie cennym dodatkiem przy poszukiwaniu pracy w charakterze kucharza małej gastronomii.

Zakres kursu:

 • Towaroznawstwo
 • Surowce gastronomiczne
 • Maszyny i urządzenia gastronomiczne zasady obsługi
 • Systemy zabezpieczenia jakości potraw
 • Obróbka wstępna
 • Techniki sporządzania półproduktów i potraw
 • Podstawy dietetyki
 • Zasady układania jadłospisów i przeliczania receptur
 • Zasady żywienia
 • Ciasta, desery i napoje technologia i wykonanie
 • Zasady obsługi konsumenta w małej gastronomii i organizacja pracy
 • Zasady porcjowania i dekorowania potraw
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie gastronomicznym oraz pomoc w nagłych wypadkach
 • Przygotowanie produktów i zestawów do egzaminu wewnętrznego
 • Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
 • Wdrażanie systemu HACCP w gastronomii

Czas szkolenia w zależności od liczebności grupy szkoleniowej i możliwości zlecenia jest każdorazowo dostosowywany. W praktyce wynosi 100 – 180 godzin dydaktycznych.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj