bg-oswiatabg-oswiata

Nowoczesna baza dydaktyczna

Księgowość komputerowa (z obsługą Symfonia, Insert, Płatnik)

O kursie

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu obsługi ‘małej’ (prowadzonej na zasadach ogólnych) i  pełnej księgowości z elementami kadr i płac.

Kurs jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami księgowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na tych stanowiskach. Oprócz  zagadnień teoretycznych z zakresu rachunkowości i finansów kursu dzięki którym słuchacz zapoznaje się z obowiązującymi przepisami i procedurami regulującymi funkcjonowanie działów księgowości, kadr i płac,  duży nacisk jest skoncentrowany na elektronicznej obsłudze systemów Symfonia i Płatnik ZUS.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 290 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 50 godz i będzie zrealizowany podczas 6-10 spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

Temat zajęć edukacyjnych treść szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych Ilość godzin teoretycznych
Finanse i Rachunkowość
 • – Wprowadzenie do rachunkowości
 • – Finanse
 • – Księgowość
 • – Formy opodatkowania
10
Symfonia Mała Księgowość i Symfonia Handel
 • – Środowisko pracy
 • – Elektroniczna gospodarka magazynowa
 • – Fakturowanie
 • – Księga przychodów i rozchodów
 • – Rejestry VAT
 • – Środki trwałe
 • – Umowy o pracę
 • – Umowy cywilno-prawne
 • – Księgowanie wynagrodzeń
 • – Rozliczanie zaliczek z pracownikami
 • – Raporty kasowe i bankowe
 • – Ewidencja przebiegu pojazdu
10
Symfonia Finanse i Księgowość
 • – Środowisko pracy
 • – Plan kont
 • – Bilans otwarcia
 • – Kartoteki kontrahentów
 • – kartoteki pracowników
 • – Dekretacja
 • – Rozrachunki
 • – Analizy kont( RZiS, Bilans itp.)
 • – Raporty i deklaracje
10
Płatnik ZUS
 • – Instalacja i środowisko pracy
 • – Ubezpieczeni
 • – Dokumenty zgłoszeniowe
 • – Dokumenty rozliczeniowe
 • – Zestawy
 • – Administracja programem
 • – Praca z danymi
10
MS-Excel w zastosowaniach księgowych i kadrowo-płacowych
 • – Formatowanie danych
 • – Formuły i funkcje
 • – Sortowanie i filtrowanie danych
 • – Wykresy
 • – Tabele przestawne
10

Łącznie 50 godz

Koszt uczestnictwa:

Księgowość komputerowa (z obsługą Symfonia, Insert, Płatnik)50 godz890 PLN
Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj