Centrum Kształcenia w Poznaniu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
Nowe-biuro-CK-Zdz1

Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ CK Poznań
Ośrodek Kształcenia ZDZ w Gnieźnie ul. Wrzesińska 43-55 tel. 61 424 18 11
Ośrodek Kształcenia ZDZ w Śremie ul.Sikorskiego 21 tel. 61 283 54 45
Ośrodek Kształcenia ZDZ w Szamotułach ul. 3-go Maja 12 tel. 61 442 29 86
Ośrodek Kształcenia ZDZ we Wrześni ul. Kościelna 5 tel. 61 436 11 83