Darmowe szkolenia CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE ZDZ POZNAŃ

baner ZDZ WIR

Projekt „Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski” RPWP.08.03.02-30-0048/16

Projekt zakłada:

1.Kursy przygotowujące do nabycia kwalifikacji -tytułu czeladnika i mistrza w zawodzie realizowane we współpracy z pracodawcami
2.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w w/w zawodach- tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie realizowane we współpracy z pracodawcami zrzeszonymi w Wielopolskiej Izbie Rzemieślniczej.

Egzaminy przeprowadzane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu na terenie: Kalisza, konina, Leszna, Piły i Poznania

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie
wymienione poniżej warunki:

1. Zgłasza z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji
2. Posiada na terenie województwa wielkopolskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego
3. Jest osoba dorosłą po 25 roku życia
4. Jest osobą o niskich kwalifikacjach – do ISCED 3 włącznie
5. Jest osobą pracującą w branżach zgodnie z PKD- Polską Klasyfikacją Działalności :;
a) Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE- Dział 10 – PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
b) Sekcja F – BUDOWNICTWO
– Dział 41 – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
– Dział 42 – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
– Dział 43 – ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
I jednocześnie Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2094) pracuje w zawodzie:

751107 Wędliniarz
751201 Cukiernik
751204 Piekarz
712101 Dekarz
711402 Betoniarz-zbrojarz
721301 Blacharz
741103 Elektryk
711204 Murarz-tynkarz
752205 Stolarz
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 30.09.2018 r.

zadzwon i zapytaj

Dofinansowanie projektu z UE : 636 995,31 PLN

.