baner2

Policealne Studium Asystentki Stomatologicznej

baner2

DLA KOGO?

Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa rok w systemie stacjonarnym. Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne – zniżki na przejazdy. Asystentka stomatologiczna może asystować lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy; asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów; przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii; wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

ZAWÓD

Asystentka stomatologiczna 325101
Kwalifikacje: Z.15 . Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

W PROGRAMIE

 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • propedeutyka zdrowia
 • farmakologia
 • zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • język angielski
 • język migowy
 • pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • praktyka zawodowa (4 tygodnie – 160 godzin)

WARUNKI PRZYJĘCIA

– świadectwo ukończenia szkoły średniej

– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki zawodu

– podanie

 

baner1

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

baner1

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Czesne miesięczne 0 zł

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela – średni dwa razy w miesiącu)
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Wymagane dokumenty:
–  świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

– 1 zdjęcie

W programie:

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Szkoła dla młodzieży prowadząca kształcenie ogólne
(gimnazjum/liceum ogólnokształcące) 1
Liczba godzin w danym roku Liczba godzin
w cyklu kształcenia
klasa I klasa II klasa III
1. Język polski 60 60 60 180
2. Język obcy 37 36 42 115
3. Historia 35 35
4. Wiedza o społeczeństwie 15 15
5. Matematyka 25 50 50 125
6. Fizyka i astronomia 20 20
7. Chemia 15 15
8. Biologia 15 15
9. Geografia 20 20
10. Podstawy przedsiębiorczości 20 20
13. Informatyka 20 20
Łączna liczba godzin 247 304 167 580
Lp. Przedmioty w zakresie rozszerzonym*
1. Wiedza o społ. 27 32 31 90
2. Historia 40 40 45 125
Łączna liczba godzin
Lp. Przedmioty   uzupełniające*
1. Przyroda 20 15 35
20 6
Łączna liczba godzin 304 304 238 830
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Studium Dietetyki

Studium Dietetyki
Akademia Zdrowego Żywienia

Roczne, zaoczne Studium Dietetyki. Po zakończonym kursie słuchacz otrzymuje Dyplom Specjalisty d/s Dietetyki oraz Certyfikat ukończenia Studium Dietetyki.

baner7

Roczny kurs wizażu

baner7

Centrum Kształcenia ZDZ jako pomysłodawca rocznego kursu wizażu zaprasza chętne osoby, które chcą zdobyć nowy, ciekawy zawód – czeladnik w zawodzie wizażysta potwierdzony na egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez Wielkopolską  Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.

Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18-ty rok życia i posiadają wykształcenie min.:  podstawowe bądź gimnazjalne. Przyjmujemy osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodą
z wizażem, makijażem bądź charakteryzacją oraz wszystkich chętnych pragnących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w tej tematyce.

Ogólne zarys programu:

 • Analiza kolorystyczna
 • Podstawy makijażu
 • Dobór fryzury, podstawy fryzjerstwa
 • Stylizacja całej sylwetki
 • Charakteryzacja filmowa i teatralna
 • Makijaż, m.in.: dzienny, wieczorowy, ślubny, kobiety dojrzałej, telewizyjny, typy fashion
 • Sesje fotograficzne

 

Prowadzimy naukę w systemie wieczorowym bądź zaocznym . W ramach czesnego zapewniamy kosmetyki, akcesoria,  konsultacje i praktyki. Nauka kończy się egzaminem w Izbie Rzemieślniczej.

 

Koszty nauki:

 • 350 zł miesięcznie

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego
 • podanie

Zobacz więcej

baner6

Kurs fryzjerski – czeladnik fryzjer

baner6

formularz zgloszeniowy

Kurs przeznaczony dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18-sty rok życia i posiadają przynajmniej wykształcenie gimnazjalne bądź mają ukończoną „ośmioklasową” szkołę podstawową
i są zainteresowani zdobyciem nowego zawodu – czeladnik fryzjer bądź pragną przekwalifikować się.

Kurs trwa 530 godzin. Program kursu podzielony jest na  moduły:

 1. Fryzjerstwo damskie – 300 godzin
 2. Fryzjerstwo męskie – 150 godzin

oraz moduł teoretyczny (zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej) 80 godzin – realizowany w dodatkowy dzień.

Istnieje możliwość  wyboru dowolnego modułu damskiego (A) bądź męskiego (B),
moduł teoretyczny należy zrealizować w momencie podjęcia decyzji o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego.

Warunkiem podejścia do egzaminu czeladniczego jest zrealizowanie obu modułów A+B
oraz modułu teoretycznego.

 

Odpłatność:

W przypadku przystępowania do egzaminu czeladniczego – Moduł A+B + teoria – 4400 zł.

Wybierając Moduł A  koszt uczestnictwa 2650 zł

Wybierając Moduł B  koszt uczestnictwa 1800 zł

Moduł A + Moduł B+ Teoria ok. 11 miesięcy.

 

Rekrutacja w toku. Zapraszamy!!!
Rozpoczęcie kursu spotkanie organizacyjne
01.12.2016
Zapraszamy.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz więcej

baner4

Policealne Studium Kosmetyczne

baner4

formularz_zgłoszeniowy

Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej:
– wydajemy zaświadczenia, legitymację szkolną, która upoważnia do zniżki np. bilety MPK, PKP.
– nauka trwa 2 lata. Celem Studium jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, salonach piękności oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
– wymagane średnie wykształcenie (nie musi być matury!)

Zawód: technik usług kosmetycznych 514207

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

A.61. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy. Egzamin odbywa się pod koniec II semestru

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Egzamin odbywa się pod koniec IV semestru      

NAUKA ROZPOCZYNA SIĘ WE WRZEŚNIU 2017 r.

Zobacz więcej