biurobiuro

Profesjonalna obsługa biura

Grafika komputerowa DTP

Program kursu przewiduje praktyczną naukę obsługi programów będących standardami jeśli chodzi o projektowanie i obróbkę grafiki wektorowej i rastrowej – Adobe PHOTOSHOP i Corel DRAW!

W trakcie trwania kursu uczestnik poznaje nie tylko obsługę programów, lecz także sposoby i techniki wydajnej pracy. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem grafiki DTP, grafiki komputerowej na potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby projektowania stron internetowych, zagadnienia korekcji fotografii cyfrowej.

Całość kursu realizowana w laboratorium komputerowym, każdy kursant dysponuje własnym stanowiskiem pracy. Omawiane zagadnienia ilustrowane licznymi przykładami i projektami pozwalającymi utrwalić poznane zagadnienia.

MS Excel w zastosowaniach księgowych i kadrowo-płacowych

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej dotyczącej zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel w księgowości, kadrach, płacach i sprzedaży.

Duży nacisk kładzie się na sposoby organizacji danych jak i narzędzia służące raportowania i analizie jak tabele przestawne, filtrowanie czy wykresy.

Obsługa programów księgowych Symfonia, Płatnik ZUS

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu elektronicznej obsługi ‘małej’ (prowadzonej na zasadach ogólnych) i pełnej księgowości.

Jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami księgowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na tych stanowiskach.

Oprócz sporej ilości zagadnień teoretycznych z zakresu rachunkowości i finansów kursu dzięki którym słuchacz zapoznaje się z obowiązującymi przepisami i procedurami regulującymi funkcjonowanie działów księgowości, duży nacisk jest skoncentrowany na elektronicznej obsłudze pełnej księgowości w systemie Symfonia Finanse i Księgowość Płatnik ZUS.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Profesjonalna obsługa biura

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Na obecnym rynku mianem pracownika administracyjno-biurowego można określić zarówno osoby zajmujące stanowisko sekretarki, jak i osoby zajmujące się prowadzeniem zaopatrzenia w firmie, ewidencji  magazynowej, prostych czynności kadrowych i księgowych.

Bardzo trudne jest jednoznaczne określenie, jakie miejsce w firmie zajmuje pracownik administracyjno-biurowy, co należy do jego obowiązków.

Każdy pracodawca sam nakreśla zakres kompetencji  pracownikowi, któremu powierza pełnienie takiej funkcji. Dlatego też proponowany program szkolenia ma na celu wyposażyć potencjalnych pracowników administracyjno-biurowych w podstawowe umiejętności, z których można będzie uniwersalnie korzystać bez względu na zakres wykonywanych zadań.

Program poszerzony o zagadnienia (język angielski, elementy geografii turystycznej, organizacja przyjęć, pierwsza pomoc, elementy estetyki wyglądu zewnętrznego) wybrane z programu P-133 „Sekretarka – asystentka szefa” może stanowić podstawę do realizacji atrakcyjnego i uaktualnionego kursu na nowoczesną sekretarkę.

 

Cel kursu

Celem jest wyposażenie każdego z uczestników kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego. Zwrócenie uwagi uczestnikom kursu na poczucie odpowiedzialności za podawaną i przyjmowaną informację.

 

Charakterystyka uczestnika kursu

 • wykształcenie minimum średnie;
 • pożądany jest staż pracy na stanowisku administracyjnym minimum 6 miesięcy;
 • komunikatywność.

 

Charakterystyka absolwenta kursu

 • znać i umieć prowadzić korespondencję;
 • znać i umieć segregować i archiwizować dokumentację;
 • umieć nawiązywać i prowadzić rozmowy z partnerami i klientami firmy;
 • umieć organizować czas i miejsce pracy;
 • posiadać umiejętność kojarzenia, spostrzegawczość;
 • znać zasady i metody dobrej współpracy w grupie i z kierownictwem firmy;
 • znać obsługę maszyn i urządzeń biurowych (faks, ksero, komputer).

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Office i Internet

Proponujemy szkolenia z zakresu najbardziej popularnego pakietu biurowego jakim jest MS-Office. W ofercie znajdują się kursy obejmujące cały pakiet jak również jego wybrane aplikacje.

Wszystkie szkolenia opierają się na programach przyjętych dla kursów ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy).

Wszystkie proponowane szkolenia realizowane są:

 • w wariancie podstawowym – przewidzianym dla osób rozpoczynających pracę z wybranym oprogramowaniem i chcącym z powodzeniem i sprawnie korzystać z niego w codziennej pracy
 • w wariancie zaawansowanym – dla osób znających daną aplikację lecz chcących doskonalić warsztat i poznać nowe bardziej zaawansowane funkcje programów.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Podstawowy kurs komputerowy

Proponujemy szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera wraz z zastosowaniem pakietu Office. W ofercie znajdują się kursy obejmujące cały pakiet jak również jego wybrane aplikacje.

Wszystkie szkolenia opierają się na programach przyjętych dla kursów ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy).

Wszystkie proponowane szkolenia realizowane są:

 • w wariancie podstawowym – przewidzianym dla osób rozpoczynających pracę z wybranym oprogramowaniem i chcącym z powodzeniem i sprawnie korzystać z niego w codziennej pracy
 • w wariancie zaawansowanym – dla osób znających daną aplikację lecz chcących doskonalić warsztat i poznać nowe bardziej zaawansowane funkcje programów.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj