Kurs – Canva dla początkujących

Bezpłatne narzędzie do tworzenia grafiki. ONLINE. Na potrzeby mediów społecznościowych i promocji.

Kurs jest adresowany do wszystkich, którzy chcą tworzyć atrakcyjne graficznie projekty, a także wykorzystać możliwości środowiska projektowania online.
Krok po kroku nauczysz się poruszać po Canvie, poznasz jej interfejs i zaczniesz samodzielnie tworzyć piękne grafiki do użytku w social mediach (posty reklamowe, cover photo, okładki wydarzeń), animacje oraz rozbudowane prezentacje.

kurs CANVA od podstaw ZDZ

Dla kogo jest ten kurs?

Dla osób, które:

 • chcą tworzyć estetyczne projekty do social mediów,
 • stawiają pierwsze kroki jako graficy
 • szukają rozwiązań dla efektywnego prowadzenia marketingu sieciowego

Szkolenie ma formę warsztatową w formie stacjonarnej lub online. Odbywa się przy zebraniu grupy min. 5 osobowej.

16 godzin kursu. (2 x po 8h) w tym przerwa kawowa.

 

Zapraszamy !

507 075 461

 

 

 

Sprzedawca / Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

O kursie

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej  do wykonywania zawodu sprzedawca – kasjer.

Wiedza z zakresu towaroznawstwa, handlu i dokumentacji handlowej, organizacji technik sprzedaży, prawa pracy i prawa cywilnego. Podstawy marketingu i reklamy wraz z handlem elektronicznym. Obsługa kas fiskalnych, metkownic, terminali płatniczych i czytników kodów kreskowych wraz z komputerową obsługą procesu sprzedaży i magazynowania.

Umiejętności

Organizacja miejsca pracy, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, metkownic, czytników kodów kreskowych. Prowadzenie dokumentacji handlowej, rozrachunkowej oraz magazynowej. Obsługa klienta, nawiązanie i utrzymanie kontaktów z kontrahentami. Komputerowa obsługa procesu sprzedaży, raportów kasowych, zestawień i analiz wraz z prowadzeniem gospodarki magazynowej.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 300 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 50 godz i będzie zrealizowany podczas 6 lub 10  spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

    Tematy zajęć edukacyjnych L. godzin ogółem
Zagadnienia ogólno-ekonomiczne i prawne 5
Wiedza o towarach – Towaroznawstwo 2
Marketing i reklama 3
Handel elektroniczny 10
Etyka kupiecka 5
Obsługa kas fiskalnych i term. 15
Komputerowa obsługa procesu sprzedaży 10
             Razem 50

Koszt uczestnictwa:

Sprzedawca / Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych50 godz710 PLN
Moduł: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

2 dni - 15 godz350 PLN
Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

Grafika komputerowa DTP

Program kursu przewiduje praktyczną naukę obsługi programów będących standardami jeśli chodzi o projektowanie i obróbkę grafiki wektorowej i rastrowej – Adobe PHOTOSHOP i Corel DRAW!

W trakcie trwania kursu uczestnik poznaje nie tylko obsługę programów, lecz także sposoby i techniki wydajnej pracy. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem grafiki DTP, grafiki komputerowej na potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby projektowania stron internetowych, zagadnienia korekcji fotografii cyfrowej.

Całość kursu realizowana w laboratorium komputerowym, każdy kursant dysponuje własnym stanowiskiem pracy. Omawiane zagadnienia ilustrowane licznymi przykładami i projektami pozwalającymi utrwalić poznane zagadnienia.

MS Excel w zastosowaniach księgowych i kadrowo-płacowych

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej dotyczącej zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel w księgowości, kadrach, płacach i sprzedaży.

Duży nacisk kładzie się na sposoby organizacji danych jak i narzędzia służące raportowania i analizie jak tabele przestawne, filtrowanie czy wykresy.

Komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania technologii informatycznych w prowadzeniu elektronicznej ewidencji sprzedaży i obsługi magazynów.

Omawiane systemy i programy:

 • Symfonia HANDEL – Sage
 • Subiekt – Insert
 • Excel – Microsoft
 • Access – Microsoft

Inne cele stawiane podczas szkolenia to:

 • podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera
 • poznanie nowych technik komputerowych wzbogaconych o zastosowania w handlu i magazynowania
 • wzrost wydajności pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera
 • możliwość realizowania zadań przy pomocy komputera osobom dotychczas nie mających z nim styczności
 • zmiana kwalifikacji zawodowych

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Sprzedawca kasjer

Umiejętność obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych jest niezbędna w zawodzie handlowca.

Jednostki modułowe nr 6. l. „Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe – kryteria, warunki doboru i zakup” oraz 6.2. „Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe – obsługa”, mogą funkcjonować jako samodzielne programy, bądź jako części składowe następujących dokumentacji programowych:

– Handlowiec – detalista,

– Handlowiec – hurtownik,

– Handlowiec prowadzący handel detaliczny na własny rachunek,

– Handlowiec prowadzący handel hurtowy na własny rachunek.

Od osób obsługujących wymieniony w tytule sprzęt wymaga się poza wiedzą ściśle zawodową, umiejętności nawiązywania miłego kontaktu z klientami i tworzenia dobrej atmosfery pracy.

Słuchacz pozna na kursie przepisy Ministra Finansów, regulujące zasady zastosowania kas fiskal­nych w placówkach handlowych, nauczy się dobierać przy zakupie odpowiedniego sprzętu, w zależ­ności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży , obsługi kas fiskalnych, a także wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych danej placówki handlowej.

Organizator kursu ma obowiązek zapewnić szkolenie w oparciu o grupę kas w pełni reprezenta­tywną dla polskiego rynku.

Program kursu uczy „krok po kroku” kolejności działań wykonywanych podczas obsługi sprzętu, którym pracownik posługuje się w pracy.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Obsługa programów księgowych Symfonia, Płatnik ZUS

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu elektronicznej obsługi ‘małej’ (prowadzonej na zasadach ogólnych) i pełnej księgowości.

Jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami księgowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na tych stanowiskach.

Oprócz sporej ilości zagadnień teoretycznych z zakresu rachunkowości i finansów kursu dzięki którym słuchacz zapoznaje się z obowiązującymi przepisami i procedurami regulującymi funkcjonowanie działów księgowości, duży nacisk jest skoncentrowany na elektronicznej obsłudze pełnej księgowości w systemie Symfonia Finanse i Księgowość Płatnik ZUS.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Profesjonalna obsługa biura

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Na obecnym rynku mianem pracownika administracyjno-biurowego można określić zarówno osoby zajmujące stanowisko sekretarki, jak i osoby zajmujące się prowadzeniem zaopatrzenia w firmie, ewidencji  magazynowej, prostych czynności kadrowych i księgowych.

Bardzo trudne jest jednoznaczne określenie, jakie miejsce w firmie zajmuje pracownik administracyjno-biurowy, co należy do jego obowiązków.

Każdy pracodawca sam nakreśla zakres kompetencji  pracownikowi, któremu powierza pełnienie takiej funkcji. Dlatego też proponowany program szkolenia ma na celu wyposażyć potencjalnych pracowników administracyjno-biurowych w podstawowe umiejętności, z których można będzie uniwersalnie korzystać bez względu na zakres wykonywanych zadań.

Program poszerzony o zagadnienia (język angielski, elementy geografii turystycznej, organizacja przyjęć, pierwsza pomoc, elementy estetyki wyglądu zewnętrznego) wybrane z programu P-133 „Sekretarka – asystentka szefa” może stanowić podstawę do realizacji atrakcyjnego i uaktualnionego kursu na nowoczesną sekretarkę.

 

Cel kursu

Celem jest wyposażenie każdego z uczestników kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego. Zwrócenie uwagi uczestnikom kursu na poczucie odpowiedzialności za podawaną i przyjmowaną informację.

 

Charakterystyka uczestnika kursu

 • wykształcenie minimum średnie;
 • pożądany jest staż pracy na stanowisku administracyjnym minimum 6 miesięcy;
 • komunikatywność.

 

Charakterystyka absolwenta kursu

 • znać i umieć prowadzić korespondencję;
 • znać i umieć segregować i archiwizować dokumentację;
 • umieć nawiązywać i prowadzić rozmowy z partnerami i klientami firmy;
 • umieć organizować czas i miejsce pracy;
 • posiadać umiejętność kojarzenia, spostrzegawczość;
 • znać zasady i metody dobrej współpracy w grupie i z kierownictwem firmy;
 • znać obsługę maszyn i urządzeń biurowych (faks, ksero, komputer).

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Office i Internet

Proponujemy szkolenia z zakresu najbardziej popularnego pakietu biurowego jakim jest MS-Office. W ofercie znajdują się kursy obejmujące cały pakiet jak również jego wybrane aplikacje.

Wszystkie szkolenia opierają się na programach przyjętych dla kursów ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy).

Wszystkie proponowane szkolenia realizowane są:

 • w wariancie podstawowym – przewidzianym dla osób rozpoczynających pracę z wybranym oprogramowaniem i chcącym z powodzeniem i sprawnie korzystać z niego w codziennej pracy
 • w wariancie zaawansowanym – dla osób znających daną aplikację lecz chcących doskonalić warsztat i poznać nowe bardziej zaawansowane funkcje programów.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj