MS-EXCEL – optymalizacja pracy

O kursie


2000px-Microsoft_Excel_2013_logo.svg[1]

Celem kursu jest poznanie, uzupełnienie, nabycie nowej i utrwalenie wiedzy na temat zastosowań arkusza kalkulacyjnego MS-EXCEL w codziennej pracy. MS-EXCEL – arkusz doskonały – tak wiele osób wypowiada się o programie. Zdając sobie sprawę z faktu, że MS-EXCEL jest często podstawowym narzędziem pracy dla pracowników wielu branż przygotowaliśmy kurs – szkolenie – MS-EXCEL – optymalizacja pracy.

Szkolenie jest tak skonstruowane, aby każdy uczestnik, bez względu aktualny stan wiedzy i zakres stosowania arkusza w miejscu pracy otrzymał umiejętności pozwalające w jeszcze lepszy sposób wykorzystywać możliwości programu.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznasz jeszcze bardziej wydajne metody pracy z danymi poprzez mechanizmy

 • sortowania i filtrowania
 • budowania zaawansowanych formuł
 • opracowywania scenariuszy
 • budowania tabel i wykresów przestawnych
 • eksport i import danych z różnych formatów i środowisk

Dodatkowo zapewniamy możliwość zgłaszania własnych problemów zawodowych do rozwiązania z użyciem MS-Excel i ich rozwiązywanie podczas szkolenia.

Niewątpliwym atutem szkolenia jest sposób organizacji i czas szkolenia, przewidujemy trzy możliwości:

 • szkolenie w wariancie weekendowym: Piątek od 16:00, Sobota – Niedziela: od 9:00
 • szkolenie w wariancie popołudniowym: 4 dni od 16:00-20:00
 • szkolenie w siedzibie Państwa firmy dla grupy zamkniętej – terminy do uzgodnienia – dysponujemy laptopami szkoleniowymi.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 600 zadowolonych i pracujących w MS-EXCEL osób.

 

W programie:

Informacje podstawowe nt. arkuszy kalkulacyjnych
Podstawowe operacje wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym
Formuły i funkcje – operacje arytmetyczne, podstawowe funkcje
Formatowanie danych, Formatowanie warunkowe (automatyczne określanie wyglądu komórek w zależności od zawartości)
Drukowanie danych (parametry wydruku, nagłówki, stopki, skalowanie, obszar wydruku itp…)
Grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym (edytor grafiki wektorowej, projektowanie wykresów)
Tworzenie dokumentów z szablonów
Edycja i tworzenie własnych szablonów
Filtrowanie danych, Sortowanie danych
Wykorzystanie funkcji w arkuszu: funkcje statystyczne, arytmetyka daty i czasu (operacje na wartościach typu data i czas)
Zaawansowane operacje tekstowe (użycie funkcji arkusza)
Zaawansowane operacje arytmetyczne (inne funkcje arkusza)
Tworzenie zakresów danych – ich wykorzystanie i zarządzanie (odwołanie)
Łączenie wielu arkuszy (budowanie formuł zawierających odwołania do innych arkuszy i skoroszytów)
Ochrona arkuszy i skoroszytów (kontrolowanie dostępu i zarządzanie zmianami formuł i danych)
Baza danych w programie (użycie arkusza jako bazy danych)
Filtrowanie bazy danych (użycie filtrowania do precyzyjnego wybierania danych spełniających określone kryteria)
Funkcje warunkowe (JEŻELI(), SUMA.JEŻELI() ) (warunkowanie przebiegu obliczeń, sterowanie)
Funkcje wyszukiwania i adresu (INDEX, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ POZIOMO)
Tworzenie tabel przestawnych i zarządzanie nimi
Wykorzystanie formantów  i formularzy opcja
Makra i Visual Basic for Applications opcja
Inne (prosimy zaproponować inną tematykę do realizacji podczas szkolenia)

 

Koszt uczestnictwa:

MS-EXCEL - optymalizacja pracy20 godz 
Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

Księgowość komputerowa (z obsługą Symfonia, Insert, Płatnik)

O kursie

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu obsługi ‘małej’ (prowadzonej na zasadach ogólnych) i  pełnej księgowości z elementami kadr i płac.

Kurs jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami księgowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na tych stanowiskach. Oprócz  zagadnień teoretycznych z zakresu rachunkowości i finansów kursu dzięki którym słuchacz zapoznaje się z obowiązującymi przepisami i procedurami regulującymi funkcjonowanie działów księgowości, kadr i płac,  duży nacisk jest skoncentrowany na elektronicznej obsłudze systemów Symfonia i Płatnik ZUS.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 290 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 50 godz i będzie zrealizowany podczas 6-10 spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

Temat zajęć edukacyjnych treść szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych Ilość godzin teoretycznych
Finanse i Rachunkowość
 • – Wprowadzenie do rachunkowości
 • – Finanse
 • – Księgowość
 • – Formy opodatkowania
10
Symfonia Mała Księgowość i Symfonia Handel
 • – Środowisko pracy
 • – Elektroniczna gospodarka magazynowa
 • – Fakturowanie
 • – Księga przychodów i rozchodów
 • – Rejestry VAT
 • – Środki trwałe
 • – Umowy o pracę
 • – Umowy cywilno-prawne
 • – Księgowanie wynagrodzeń
 • – Rozliczanie zaliczek z pracownikami
 • – Raporty kasowe i bankowe
 • – Ewidencja przebiegu pojazdu
10
Symfonia Finanse i Księgowość
 • – Środowisko pracy
 • – Plan kont
 • – Bilans otwarcia
 • – Kartoteki kontrahentów
 • – kartoteki pracowników
 • – Dekretacja
 • – Rozrachunki
 • – Analizy kont( RZiS, Bilans itp.)
 • – Raporty i deklaracje
10
Płatnik ZUS
 • – Instalacja i środowisko pracy
 • – Ubezpieczeni
 • – Dokumenty zgłoszeniowe
 • – Dokumenty rozliczeniowe
 • – Zestawy
 • – Administracja programem
 • – Praca z danymi
10
MS-Excel w zastosowaniach księgowych i kadrowo-płacowych
 • – Formatowanie danych
 • – Formuły i funkcje
 • – Sortowanie i filtrowanie danych
 • – Wykresy
 • – Tabele przestawne
10

Łącznie 50 godz

Koszt uczestnictwa:

Księgowość komputerowa (z obsługą Symfonia, Insert, Płatnik)50 godz890 PLN
Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

Magazynier – hurtownik (z obsługą wózka widłowego)

O kursie

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarki magazynowej oraz zagadnień komputerowej obsługi sprzedaży i magazynów. Kurs jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami magazynowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na tych stanowiskach.
Oprócz sporej ilości zagadnień teoretycznych z zakresu obsługi magazynu, kurs został wzbogacony o moduł dzięki któremu słuchacz zapoznaje się z popularnymi systemami komputerowymi wspomagającymi sprzedaż i gospodarkę magazynową – jak Symfonia Handel, Subiekt. Niewątpliwym atutem w programie kursu jest część dotycząca programu MS Excel w zastosowaniach logistyczno – magazynowych.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 300 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 50 godz i będzie zrealizowany podczas 4-5 spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

    Tematy zajęć edukacyjnych L. godzin ogółem
      Gospodarka magazynowa 5
      Obsługa magazynu i sprzedaży w Symfonia Handel 5
      Obsługa magazynu i sprzedaży w Subiekt 5
MS – Excel w zastosowaniach logistyczno – magazynowych 5
Łącznie 20

Koszt uczestnictwa:

Magazynier – hurtownik (z obsługą wózka widłowego)20 godz390 PLN
Operator wózka widłowego - dla uczestników kursu magazynier

25 godz+5 godz(praktyczna jazda)Kurs:300 PLN
Egzamin UDT: 152 PLN
Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

Sprzedawca / Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

O kursie

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej  do wykonywania zawodu sprzedawca – kasjer.

Wiedza z zakresu towaroznawstwa, handlu i dokumentacji handlowej, organizacji technik sprzedaży, prawa pracy i prawa cywilnego. Podstawy marketingu i reklamy wraz z handlem elektronicznym. Obsługa kas fiskalnych, metkownic, terminali płatniczych i czytników kodów kreskowych wraz z komputerową obsługą procesu sprzedaży i magazynowania.

Umiejętności

Organizacja miejsca pracy, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, metkownic, czytników kodów kreskowych. Prowadzenie dokumentacji handlowej, rozrachunkowej oraz magazynowej. Obsługa klienta, nawiązanie i utrzymanie kontaktów z kontrahentami. Komputerowa obsługa procesu sprzedaży, raportów kasowych, zestawień i analiz wraz z prowadzeniem gospodarki magazynowej.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 300 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 50 godz i będzie zrealizowany podczas 6 lub 10  spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

    Tematy zajęć edukacyjnych L. godzin ogółem
Zagadnienia ogólno-ekonomiczne i prawne 5
Wiedza o towarach – Towaroznawstwo 2
Marketing i reklama 3
Handel elektroniczny 10
Etyka kupiecka 5
Obsługa kas fiskalnych i term. 15
Komputerowa obsługa procesu sprzedaży 10
             Razem 50

Koszt uczestnictwa:

Sprzedawca / Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych50 godz710 PLN
Moduł: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

2 dni - 15 godz350 PLN
Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

Kurs WORDPRESS – Systemy zarządzania treścią

Kompleksowy kurs pozwalający poznać zasady i  techniki projektowania projektowanie i administrowania systemem zarządzania treścią (CMS) – WORDPRESS.

Zajęcia dydaktyczne kierujemy do przyszłych projektantów stron, osób zawodowo zajmujących się marketingiem internetowym, pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za administrację serwisem internetowym firmy lub instytucji, brand managerów, osób odpowiedzialnych za współpracę z zewnętrznymi agencjami administrującymi stronami internetowymi etc…

Z założenia program szkolenia jest tak skonstruowany, aby wyposażyć uczestnika – absolwenta kursu w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie i administrowanie serwisu internetowego na bazie platformy WORDPRESS.

Program kursu zakłada aż 40 godz dydaktycznych podczas których kolejno omówione są informacje niezbędny by samodzielnie rozpocząć działanie z WORDPRESS.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący poznane zagadnienia.

 

W programie przewidzieliśmy:

 • Przegląd narzędzi CMS – systemów zarządzania treścią
 • Język HTML5 i CSS3
 • Typowe układy (layouts) stron internetowych
 • organizacja danych w WORDPRESS
 • mechanizmy publikowania: Wpisy, strony, kategorie, taksonomie
 • shortkody
 • obsługa biblioteki mediów
 • machanizm wtyczek
 • System szablonów – instalacja i konfiguracja wyglądu i układu
 • Grafika na stronach WWW
 • Elementy dynamiczne – slider, carousel, rotator etc…
 • Własny serwer WWW. Narzędzia służące do publikowania witryn.
NazwaCzas trwaniaCena podstawowa
Kurs WORDPRESS - Systemy zarządzania treścią CMS40 godz980 PLN
Kurs WORDPRESS - Systemy zarządzania treścią CMS40 godz980 PLN

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

 

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

 

Programowanie stron i serwisów WWW

Kompleksowy kurs pozwalający poznać zasady i najnowsze techniki projektowania stron i serwisów internetowych.

Zajęcia dydaktyczne kierujemy do przyszłych projektantów stron, osób zawodowo zajmujących się marketingiem internetowym, pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za administrację serwisem internetowym firmy lub instytucji, brand managerów, osób odpowiedzialnych za współpracę z zewnętrznymi agencjami administrującymi stronami internetowymi etc…

Program kursu zakłada aż 60 godz dydaktycznych podczas których kolejno omówione są informacje niezbędny by samodzielnie rozpocząć projektowanie stron internetowych. Kurs dotyka tematyki:

 • projektowania w HTML5, CSS3,
 • Java Script/bliblioteki jQuery
 • oraz dodatkowo wprowadzenia do PHP jako poważne uzupełnienie pozostałych technik tworzenia stron. Odpowiednio dobrana ilość godzin szkolenia pozwala pogodzić dużą ilość informacji teoretycznych z czasem potrzebnym na praktyczne sprawdzenie i ćwiczenie umiejętności.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący poznane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 200 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 60 godz i będzie zrealizowany podczas 6 lub 12 spotkań

W programie:

 • Przegląd narzędzi i technik tworzenia stron internetowych
 • Język HTML5
 • Projektowanie układu (layout) strony internetowej
 • CSS3 – kaskadowe arkusze styli
 • Podstawy tworzenia stron WWW z wykorzystaniem biblioteki jQuery
 • Graficzne elementy dynamiczne strony – slider, rotator, carousel
 • Podstawy języka PHP
 • Grafika na stronach internetowych – przegląd narzędzi
 • Własny serwer WWW. Narzędzia służące do publikowania witryn.
NazwaCzasCena podstawowa
Projektowanie stron internetowych - Kursy HTML5/CSS3
60 godz 890 PLN
Programowanie stron i serwisów WWW
60 godz890 PLN

Moduły dostępne dodatkowo
Zastosowania biblioteki jQuery 1 dzień - 8 h450 PLN
Szkolenie CSS31 dzień - 8h450 PLN
Programowanie w PHP (PHP.p1) - poziom 13 dni - 24h980 PLN
Programowanie w PHP (PHP.p2) - poziom 23 dni - 24h980 PLN

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Kurs AutoCAD / Inventor – Komputerowe Wspomaganie projektowania

Kurs dotyczy obsługi i projektowania w AutoCAD – najpopularniejszym edytorze grafiki inżynierskiej – rysunku technicznego – programu klasy CAD (Computer Aided Design) – Komputerowego wspomagania projektowania.

Program kursu zakłada kompleksowe omówienie technik i zasad pracy w programie pozwalając słuchaczowi po zakończeniu kursu rozpocząć samodzielną pracę w programie.

Poziom kursu określamy jako średnio zaawansowany, nie zakładamy natomiast aby słuchacz chcąc wziąć udział w kursie musiał posiadać jakąkolwiek umiejętności związane z AutoCAD.

Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w tamach projektu „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw”, który pozwolił przeszkolić ponad 300 osób z branż: poligrafii, grafiki, architektury i innych inżynieryjnych, technicznych i projektowych.

Kurs trwa 60 godz i będzie zrealizowany podczas 12 popołudniowych spotkań (najczęściej 2x/tydzień).

W programie:

Lp. Ramowy plan szkolenia Zakres tematyczny
1 Wiadomości podstawowe Wiadomości podstawowe i wprowadzenie do programu
Jednostki, układy współrzędnych, jednostki, wskazywanie obiektów
Otwieranie, tworzenie nowego rysunku, zapis
2 Podstawowe i uzupełniające obiekty Autocad’a Podstawowe obiekty Autocada:

Jednostki – JEDN, Granice rysunku – GRANICE, Podstawowe obiekty, Odcinek linii prostej – LINIA, Punkt – PUNKT, Okrąg – OKRĄG, Łuk – ŁUK, Polilinia – PLINIA, Automatyczne tworzenie polilinii – OBWIEDNIA

Uzupełniające obiekty Autocada:

Elipsa – ELIPSA, Prostokąt – PROSTOK, Wielobok – WIELOBOK, Chmurka rewizyjna – REVCLOUD, Pierścień – PIERŚCIEŃ, Trasa – TRASA, Szkic – SZKICUJ, Obszar – OBSZAR, Splajn – SPLAJN, Multikinie, Linie konstrukcyjne – PROSTA i PÓŁPROSTA

3 Właściwości obiektów Autocad’a Właściwości obiektów Autocada
Oglądanie rysunku
4 Modyfikacje rysunku i wybieranie obiektów Techniki modyfikacji rysunku i wybierania obiektów:

Kopiowanie, rozmieszczanie, selekcje, grupy

5 Napisy Napisy:

Napisy proste, Rysowanie napisu,
Akapit tekstowy,
Tworzenie akapitu
Edytor napisów,
Wcięcia i tabulatory , Wyrównywanie, Znaki specjalne,
Wyszukiwanie i zastępowanie,
Edycja ułamków,

Rysowanie precyzyjne:

Skok i węzły – USTAWIENIARYS, Skok – SKOK, Siatka węzłów – SIATKA, Tryb ortogonalny – ORTO.

6 Wskazywanie obiektów Wskazywanie obiektów:

Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury, Punkty charakterystyczne obiektów, Wskazywanie punktów charakterystycznych, Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych – OBIEKT, Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne), Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE

Opcje śledzenia punktów charakterystycznych, Prosta – PROSTA

Półprosta – PÓŁPROSTA, Sterowanie skokiem, siatką węzłów, trybem ortogonalnym i lokalizacją punktów charakterystycznych z linii poleceń

Anulowanie poleceń, Polecenia COFAJ, ODTW”RZ i WODTWÓRZ

Odwołanie ostatniego polecenia – C, Anulowanie odwołania polecenia – ODTWÓRZ, Odwoływanie poleceń – COFAJ, Uchwyty, Opcje wspólne

Rozciąganie, Przesuwanie, Obracanie, Zmiana wielkości, Odbicie lustrzane.

Warstwy:

Sterowanie warstwami, Sortowanie warstw, Wybór warstwy obiektu, Stan i właściwości warstw, Usuwanie warstw, Interakcje obiektów i warstw,

7 Wymiarowanie Wymiarowanie wiadomości podstawowe:

Wymiary liniowe, Wymiar dopasowany, Wymiarowanie promienia, Wymiarowanie średnicy, Środek i linie środkowe, Wymiarowanie kątów,  Łańcuch wymiarowy od linii bazowej,  Szeregowy łańcuch wymiarowy, Szybkie wymiarowanie

Style wymiarowe:

Sterowanie stylami wymiarowymi, Modyfikacja stylu wymiarowego, Porównanie stylów wymiarowych, Napis wymiarowy, Jednostki podstawowe, Jednostki dodatkowe, Tolerancje,

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru, Wymiarowanie elementów modelu w przestrzeni papieru.

8 Rysunek aksonometryczny, regiony, multilinie Rysunek aksonometryczny, regiony, Multilnie:

Wzory kreskowania, rysunek prototypowy:

9 Bloki Bloki:

Definiowanie, Wstawianie bloków ,Wczytywanie bloku z dysku, Wstawianie bloku pochodzącego z innego rysunku, Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi

Zmiana właściwości bloku w palecie, Przezroczystość i autoukrywanie palety, Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich bloków

Przykład definiowania i wstawiania bloku, Definiowanie bloku

Atrybuty:

Tworzenie atrybutów – ATRDEF, Tworzenie i wstawianie bloków z atrybutami, Edycja atrybutów (1020), Zmiana wartości atrybutów – CECHY, Edycja definicji atrybutu – ODTEKST, Edytor atrybutów – RATRRED, Edycja wartości atrybutów – ATRRED

10 Drukowanie Drukowanie:

Wydruk, Podgląd wydruku, Ustawienia urządzenia drukującego, Ustawienia kreślenia, Skala wydruku, Chowanie linii niewidocznych na wydruku, Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu, Ustawienia strony, Menedżer urządzeń drukujących, Dodanie nowego urządzenia drukującego, Edytor konfiguracji urządzenia drukującego, Import plików PCP i PC2, Kolor tła podglądu wydruku, Oznaczanie wydruków, Rozmieszczenia wydruku, Włączanie przestrzeni papieru, Ustawienia strony, Import ustawień strony, Kreator rozmieszczeń wydruku , Rozmieszczenia wydruku, Tworzenie nowych arkuszy rozmieszczeń wydruku, Wczytanie arkuszy z innego rysunku, Usuwanie arkuszy, Łączenie arkuszy, Rzutnie, Tworzenie rzutni, Widok w rzutniach, Edycja obiektów, Odczytanie współczynnika skali rzutni, Synchronizacja współczynników powiększenia w rzutniach – VPSYNC, Blokada skali powiększenia w rzutni, Sterowanie widocznością warstw za pomocą menedżera warstw, Widoczność warstw w rzutniach, Włączanie i wyłączanie rzutni, Przycinanie rzutni, Chowanie linii niewidocznych w rzutni, Widoczność ramek rzutni, Przenoszenie obiektów między przestrzenią modelu i papieru, Dopasowanie widoku w rzutni – ALIGNSPACE, Obracanie zawartości rzutni, Właściwości rzutni – CECHY, Edycja rzutni za pomocą uchwytów, Jednorodne skalowanie linii nieciągłych w rzutni

Usuwanie rzutni, Przypisanie tabeli stylów wydruku do rzutni, Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru, Polecenie –RZUTNIE, Tworzenie rzutni i sterowanie nimi – WWIDOK, Konfiguracja rysunku – MVSETUP

Rodzaje stylów wydruku, Zmiana stylu wydruku, Bieżący styl – STYLWYDRUKU, Edycja tabeli stylów, Wyświetlanie stylów wydruku na ekranie, Tworzenie tabeli stylów (Dołączanie tabeli stylów wydruku

Menedżer tabel stylów wydruku, Automatyczny wydruk, Dodanie nowego rysunku do listy, Usunięcie rysunku z listy, Wczytanie listy plików, Zapis listy plików, Rozpoczęcie wydruku, Wydruk próbny, Rozmieszczenie wydruku, Ustawienia strony, Urządzenie drukujące, Ustawienia wydruku.

Informacje o obiektach:

Zapytania, Odległość – ODLEG, Pole powierzchni i obwód – POLE

Współrzędne punktu – ID, Wyświetlanie listy wszystkich obiektów – BDLISTA, Wyświetlanie listy i właściwości wybranych obiektów – LISTA, Informacje o elementach bloku lub odnośnika – XLIST, Parametry fizyczne brył i regionów – PARAMFIZ, Status rysunku – STAN, Informacje na temat czasu i stoper – CZAS, Naprawianie uszkodzonych rysunków, Naprawianie rysunku – NAPRAW, Kopia bezpieczeństwa.

 

Koszt uczestnictwa:

NazwaCzasCena podstawowa
Projektowanie 2D w Auto CAD p160 godz890 PLN

Moduły dostępne dodatkowo
Projektowanie 3D w Auto CAD p13 dni - 24 godz690 PLN
Projektowanie 3D w Auto CAD p2
3 dni - 24 godz690 PLN
Produkty AutoDESK:
- Inventor
- 3ds MAX
- Architecture
- Revit
etc...
szkolenie projektowane na zamówieniedo uzgodnienia

Opłaty możliwe do wniesienia w układzie ratalnym 25%.

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

Grafika komputerowa w Corel DRAW! Adobe photoshop, InDesign, Ilustrator

Program kursów przewiduje praktyczną naukę obsługi programów będących standardami jeśli chodzi o projektowanie i obróbkę grafiki wektorowej i rastrowej – Adobe PHOTOSHOP i Corel DRAW!  oraz Adobe InDesign  czy  Adobe Ilustrator.

Zajęcia skierowane są do wszystkich osób, które zawodowo lub prywatnie interesują się grafiką komputerową. Zapraszamy  przyszłych grafiki, osoby zawodowo zajmujące się marketingiem i promocją, pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za projektowanie lub współprace przy projektowaniu graficznym, brand managerów etc…

W trakcie trwania kursu uczestnik poznaje nie tylko obsługę programów, lecz także sposoby i techniki wydajnej pracy. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem grafiki DTP, grafiki komputerowej na potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby projektowania stron internetowych, zagadnienia korekcji fotografii cyfrowej.

Całość kursu realizowana w laboratorium komputerowym, każdy kursant dysponuje własnym stanowiskiem pracy. Omawiane zagadnienia ilustrowane licznymi przykładami i projektami pozwalającymi utrwalić poznane zagadnienia.

Cennym uzupełnieniem stają się informacje dotyczące technik przygotowania projektów do druku. Uczestnik poznaje praktyczne aspekty współpracy z drukarnią i drukarnią internetową.

Czas trwania kursu to aż 60 godzin dydaktycznych nauki praktycznego wykorzystania narzędzi grafiki komputerowej

W programie:

Corel DRAW!

Podstawy pracy z programem Corel Draw
 • Omówienie cech i metod pracy z grafiką wektorową
 • Interface użytkownika programu Corel DRAW
 • Otwieranie i zapisywanie projektów
 • Projekty wielostronicowe
 • Ustawienia programu
 • Operowanie narzędziem ZOOM/Lupa
 • Oglądanie projektu
 • Skróty klawiszowe
Tworzenie i operowanie obiektami
 • Podstawowe obiekty graficzne Corel DRAW
 • Rysowanie, Skalowanie, Obracanie, Pochylanie
Techniki wypełniania i operowania konturem
 • Przestrzenie barwne
 • Wypełnienie jednolite
 • Wypełnienie gradientowe
 • Wypełnienie deseniem/bitmapą
 • Wypełnienie teksturą
 • Wypełnienie postscriptowe
 • Parametry konturu
Praca z tekstem artystycznym i akapitowym
 • Tworzenie i formatowanie tekstu artystycznego
 • Tworzenie i formatowanie tekstu akapitowego
 • Oblewanie grafiki tekstem – właściwości obiektów
Edycja krzywych
 • Przekształcanie obiektów w krzywe
 • Edycja kształtu – edycja węzłów
 • Odtwarzanie kształtu przez edycję krzywej
Efekty specjalne – zastosowania
 • Efekt obwiedni
 • Efekt metamorfozy
 • Efekt zniekształcenie
 • Efekt konturu

Adobe Photoshop

Podstawy pracy z Adobe Photoshop
 • Podstawy pracy i cechy grafiki rastrowej
 • Przegląd dostępnych programów dla grafiki rastrowej
 • Omówienie interfejsu użytkownika
 • Otwieranie i zapisywanie grafik w różnych formatach
 • Przycinanie, skalowanie, obrót  obrazu
 • Zastosowanie zaznaczenia:
 • Rodzaje zaznaczeń
 • Operowanie zaznaczeniem
 • Wtapianie zaznaczenia
 • Zaznaczenia w trybie szybkiej maski
 • Zapisywanie i wczytywanie zaznaczenia
 • Narzędzia rysunkowe: pędzel, ołówek,  gumka
Podstawowe korekty
 • Zastosowanie Łatki, Plastra korekcyjnego i klonowania
 • Dopasowanie typu – jasność/kontrast
 • Dopasowanie typu – barwa/nasycenie/jasność
Warstwy, style warstwy, filtry
 • Rodzaje warstw
 • Transformowanie tła w warstwę
 • Techniki transformacji warstw
 • Tworzenie kolażu
 • Techniki szparowania – wyodrębnianie obiektu
 • Style warstwy – zastosowania
 • Skraplanie – filtr karykatury
 • Filtry wyostrzające
 • Filtry rozmywające
 • Filtry artystyczne, stylizacja
 • Rendering warstw: chmury, światło, odblask soczewki
Tekst i typografia
 • Tworzenie warstwy tekstowej
 • Transformacje tekstu
 • Użycie tekstu akapitowego
 • Typografia
Zastosowanie masek, warstwy dopasowania, ścieżki
 • Tworzenie maski warstwy
 • maska rastrowa
 • maska wektorowa
 • maskowanie kształtem
 • maskowanie przez rysowanie
 • Tworzenie warstw dopasowania (poziomy, HSB, krzywe, próg)
 • Tworzenie ścieżek, konwersja ścieżka <-> zaznaczenie
Zaawansowane techniki retuszu obrazu cyfrowego
 • Retusz twarzy „50+”
 • Retusz „zmęczonej twarzy”
 • Wygładzanie skóry
 • Korekty sylwetki

Korekta barwna fotografii

Różne zagadnienia grafiki komputerowej
 • Omówienie podstawowych formatów graficznych (JPG, BMP, PNG, GIF, EPS, CDR) – zastosowania, przenośność, wady i zalety
 • Tworzenie i publikowanie w PDF
 • Trasowanie grafiki rastrowej
 • Rasteryzacja grafiki wektorowej
Zagadnienia praktyczna na kursie Praktyczne projekty:

 • logotypów
 • ulotek, plakatów, folderów
 • teczek ofertowych, skoroszytów
 • okładek CD
 • akcydensów: firmówek, wizytówek, kopert etc…

Koszt uczestnictwa:

Adobe Photoshop + Corel Draw!60 godzin - tryb popołudniowy lub weekendowy890 PLN
Moduły dostępne dodatkowo
Adobe Ilustrator2 dni - 16 godz450 PLN
Adobe InDesign2 dni - 16 godz450 PLN

Opłaty możliwe do wniesienia w układzie ratalnym 25%.

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

Kadry, Płace, ZUS, HR, Prawo Pracy

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu elektronicznej obsługi kadr i płac w firmie wraz z programem Płatnik ZUS.
Jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami kadrowo – płacowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na innych stanowiskach związanych z kadrami, płacami i księgowością.
Duży nacisk jest skoncentrowany na elektronicznej obsłudze działu kadr i płac w pakiecie Symfonia, programach Płatnik oraz MS-Excel.
Istotny jest także spory blok wiadomości teoretycznych z zakresu kadr i płac oraz ubezpieczeń społecznych włączony w program kursu podczas którego słuchacz zapoznaje się z obowiązującymi przepisami i procedurami regulującymi funkcjonowanie kadr i płac.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący poznane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 150 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 80 godz i będzie zrealizowany podczas 8 lub 16 spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

Tematyka godz.
Prawo pracy 8
Kadry 8
Płace 16
HR 8
Symfonia Kadry 8
Symfonia Płace 8
ZUS, Płatnik ZUS 16
MS Excel w zastosowaniach kadrowo-płacowych 8

Koszt uczestnictwa:

Kadry, Płace, ZUS, HR, Prawo Pracy

80 godzin930 PLN

 

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

Projektowanie stron internetowych – Kursy HTML5/CSS3

Kompleksowy kurs pozwalający poznać zasady i najnowsze techniki projektowania stron i serwisów internetowych.

Zajęcia dydaktyczne kierujemy do przyszłych projektantów stron, osób zawodowo zajmujących się marketingiem internetowym, pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za administrację serwisem internetowym firmy lub instytucji, brand managerów, osób odpowiedzialnych za współpracę z zewnętrznymi agencjami administrującymi stronami internetowymi etc…

Program kursu zakłada aż 60 godz dydaktycznych podczas których kolejno omówione są informacje niezbędny by samodzielnie rozpocząć projektowanie stron internetowych. Kurs dotyka tematyki:

 • projektowania w HTML5, CSS3,
 • Java Script/bliblioteki jQuery
 • oraz dodatkowo wprowadzenia do PHP jako poważne uzupełnienie pozostałych technik tworzenia stron. Odpowiednio dobrana ilość godzin szkolenia pozwala pogodzić dużą ilość informacji teoretycznych z czasem potrzebnym na praktyczne sprawdzenie i ćwiczenie umiejętności.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący poznane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 200 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 60 godz i będzie zrealizowany podczas 6 lub 12 spotkań

W programie:

 • Przegląd narzędzi i technik tworzenia stron internetowych
 • Język HTML5
 • Projektowanie układu (layout) strony internetowej
 • CSS3 – kaskadowe arkusze styli
 • Podstawy tworzenia stron WWW z wykorzystaniem biblioteki jQuery
 • Graficzne elementy dynamiczne strony – slider, rotator, carousel
 • Podstawy języka PHP
 • Grafika na stronach internetowych – przegląd narzędzi
 • Własny serwer WWW. Narzędzia służące do publikowania witryn.
NazwaCzasCena podstawowa
Projektowanie stron internetowych - Kursy HTML5/CSS3
60 godz 890 PLN
Programowanie stron i serwisów WWW
60 godz890 PLN

Moduły dostępne dodatkowo
Zastosowania biblioteki jQuery 1 dzień - 8 h450 PLN
Szkolenie CSS31 dzień - 8h450 PLN
Programowanie w PHP (PHP.p1) - poziom 13 dni - 24h980 PLN
Programowanie w PHP (PHP.p2) - poziom 23 dni - 24h980 PLN

Udział w kursie zostaje potwierdzony stosownymi dokumentami:

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj