bg-tmp4bg-tmp4

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Kurs energetyczny – urządzenia i sieci elektryczne – grupa 1 – elektryczne – Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej

Szkolenie „od podstaw” dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Wymagania dla uczestników

 • ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa lub gimnazjum
 • ukończone 18 lat

Cel szkolenia
Zdobycie przez słuchaczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych w pracy na stanowisku elektryka, w szczególności:

 • poznanie podstawowych praw fizyki stosowanych w elektrotechnice
 • budowę i obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • umiejętność wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
 • umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
 • racjonalne gospodarowanie energią i paliwami

Sposób przeprowadzania sprawdzianu wiedzy:

 • egzamin wewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia
 • możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu  + uprawnienia do 1 kV”
 • po przystąpieniu do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie eksploatacji „E” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
 • po przystąpieniu do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie Dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

 

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Murarz – Tynkarz

Murarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki). Zobacz więcej

Glazurnik – Posadzkarz / Płytkarz

Glazurnik okłada ściany płytkami ceramicznymi szkliwionymi (glazurą), płytkami kamionkowymi i terakotowymi, płytkami szklanymi (marblitowymi), mozaiką szklaną, płytkami kamiennymi i z tworzyw sztucznych imitujących materiały ceramiczne lub kamienne przy zastosowaniu narzędzi do przygotowania ścian oraz zapraw i klejów, do ich nanoszenia na powierzchnię ściany i płytki, do obróbki płytek (przycinanie, wycinanie otworów, doszlifowywanie krawędzi itp.), do spoinowania szczelin między ułożonymi płytkami oraz maszyn i urządzeń do transportu materiałów na placu budowy.
Zobacz więcej