Aktualności

Darmowe szkolenia CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE ZDZ POZNAŃ

baner ZDZ WIR

Projekt „Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski” RPWP.08.03.02-30-0048/16

Projekt zakłada:

1.Kursy przygotowujące do nabycia kwalifikacji -tytułu czeladnika i mistrza w zawodzie realizowane we współpracy z pracodawcami
2.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w w/w zawodach- tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie realizowane we współpracy z pracodawcami zrzeszonymi w Wielopolskiej Izbie Rzemieślniczej.

Egzaminy przeprowadzane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu na terenie: Kalisza, konina, Leszna, Piły i Poznania

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie
wymienione poniżej warunki:

1. Zgłasza z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji
2. Posiada na terenie województwa wielkopolskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego
3. Jest osoba dorosłą po 25 roku życia
4. Jest osobą o niskich kwalifikacjach – do ISCED 3 włącznie
5. Jest osobą pracującą w branżach zgodnie z PKD- Polską Klasyfikacją Działalności :;
a) Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE- Dział 10 – PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
b) Sekcja F – BUDOWNICTWO
– Dział 41 – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
– Dział 42 – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
– Dział 43 – ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
I jednocześnie Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2094) pracuje w zawodzie:

751107 Wędliniarz
751201 Cukiernik
751204 Piekarz
712101 Dekarz
711402 Betoniarz-zbrojarz
721301 Blacharz
741103 Elektryk
711204 Murarz-tynkarz
752205 Stolarz
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 30.09.2018 r.

zadzwon i zapytaj

Dofinansowanie projektu z UE : 636 995,31 PLN

.

 

Bezpłatne kursy komputerowe – Z komputerem na Ty

 

EFS_Samorzad_kolor-1024x102[1]

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osoby w wiek: 25-65 lat,
 • zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego,
  Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis,
 • Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu
  zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK,
 • Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.

CEL

Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).

Zakres ramowy szkolenia:

 • Informacja i komunikacja w sieci Internet,
  Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
  Bezpieczeństwo w sieciach i internecie,
  Rozwiązywanie problemów technicznych.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

 • Grupy szkoleniowe – 10 os., ILOŚĆ GRUP OGRANICZONA
 • Dobór grup w oparciu o testy wstępne – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,
 • Czas trwania kursu – 60 godz. Dydaktycznych,
 • Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – max 4 godz. dydaktycznych (3 zegarowe) /1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

 • Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną

zadzwon i zapytaj

prosimy skorzystać z poniższego formularza, skontaktujemy się celem ustalenia szczegółów.

Bezpłatne szkolenia językowe „Angielski Perfect II”

EFS_Samorzad_kolor-1024x102[1]

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osoby w wiek: 25-65 lat,
 • zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie j. angielskiego na poziomie (do wyboru): A1, A2, B1, B2,
 • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe – podręczniki – zgodne z realizowanym poziomem szkolenia,
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

CEL

Podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz Certyfikacja (po zdaniu egzaminu zewnętrznego), potwierdzająca zdobycie określonego stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie: A1, A2, B1 lub B2.
ESOKJ – ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. ESOKJ określa wymagania egzaminów certyfikowanych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach.
Poziomy umiejętności wg ESOKJ – poziomy grup szkoleniowych (10 os.) do wyboru:
– Poziom A1 i A2 – poziom podstawowy,
– Poziom B1 i B2 – poziom samodzielności.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

 • Grupy szkoleniowe – 10 os., ILOŚĆ GRUP OGRANICZONA
 • Dobór grup w oparciu o testy wstępne – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,
 • Czas trwania kursu – 60 godz. Dydaktycznych,
 • Każde szkolenie kończy się egzaminem i  otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ),
 • Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – max 4 godz. dydaktycznych (3 zegarowe) /1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

 • Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną

OSOBA DO KONTAKTU:

Mariola Szubert – tel. 61 283 54 45
e-mail: okz.srem@zdz.poznan.pl

lub

zadzwon i zapytaj

prosimy skorzystać z poniższego formularza, skontaktujemy się celem ustalenia szczegółów.

 

Szkolenia XELLA – Certyfikat I stopnia Xella Polska „Mistrzowie na budowie”

Zapraszamy na szkolenie „Murowanie w systemie Ytong i Silka oraz ocieplanie od wewnątrz za pomocą płyt Multipor”

zdz-1000 (1)

Podnieś swoje kwalifikacje!
Poznaj tajniki murowania w systemach Ytong i Silka oraz ocieplenia w technologii Multipor.
Zostań certyfikowanym wykonawcą Xella Polska i zdobywaj jeszcze więcej zleceń.

Certyfikat I stopnia Xella Polska „Mistrzowie na budowie” umożliwia ubieganie się o prestiżowy Certyfikat Jakości Xella Polska „Wzorowa budowa”, dzięki któremu Twoja firma może znaleźć się w wykazie rekomendowanych przez Xella Polska firm wykonawczych (zobacz listę Certyfikowanych wykonawców).

logotypy-3-duze

Najbliższe szkolenia:

04.3.2016, ZDZ Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6 – 9:30-15:30
01.4.2016, ZDZ Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6 – 9:30-15:30

Szkolenie składa się z dwóch części:

 1. Część teoretyczna – prezentacja ok. 1 – 1,5 godz.
 2. Część praktyczna – ok. 2,5 godz. + lunch ok. 0,5 godz.

Program szkolenia części praktycznej:

 • Przygotowanie zaprawy murarskiej Ytong-Silka
 • Poznanie niezbędnych narzędzi oraz sposobów ich właściwego używania
 • Układanie pierwszej warstwy bloczków i kolejnych warstw
 • Docinanie elementów murowych oraz bruzdowanie pod instalacje elektryczne
 • Wygładzanie nierówności
 • Łączenie i przewiązywanie ścian nośnych i działowych
 • Przekrywanie otworów systemowymi nadprożami Ytong
 • Część teoretyczna dot. technologii stropów Ytong oraz elementów docieplenia wieńca
 • Nakładanie zaprawy murarskiej na powierzchnię płyt Multipor
 • Układanie pierwszej warstwy płyt Multipor i kolejnych warstw
 • Część teoretyczna dot. wszystkich elementów systemu Ytong, Silka, Multipor

Zobacz jak wyglądało ostatnie szkolenie w ZDZ

 

zadzwon i zapytaj

Zapisz się już dzisiaj

Informatyka, Biuro, Media – edycja 2016

it-akademia - nagłówek 1600

Zaplanowane rozpoczęcia szkoleń:

Kalendarium

edycja 2/2017

Prosimy o potwierdzenia telefoniczne!

Zobacz inne kursy IT-Akademia ZDZ ->            

Zapraszamy do kontaktu: 61 868 54 17

it-akademia - nagłówek 1600

Informatyka praktyczna – nowy kurs IT Akademia

IT-Akademia zaprasza na nowe szkolenie:

Informatyka praktyczna w strukturze przedsiębiorstwa / urzędu / instytucji

Zaawansowany tematycznie kurs praktyczny skierowany dla osób, które w drodze kształcenia formalnego – policealnego, wyższego, podyplomowego potwierdziły wiedzę, które zawodowo chcą związać się z tematyką informatyzacji firm i instytucji lub osób, które zajmując się obecnie obsługą informatyczną zakładu pracy pragną podnieść swoje kwalifikacje i dostosować je obecnych standardów w informatyce stosowanej.

Kompletne informacje o kursie znajdują się tutaj.