Plany lekcji

POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE

 UWAGA. ZAJĘCIA Z DNIA 18.02.17 ODWOŁANE. ZAJĘCIA 19.02.17 BEZ ZMIAN.

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE – CZERWIEC

STUDIUM ZAOCZNE

  • I ROK A.61
    • Egzamin pisemny – sala 7 – dnia 20.06.2017
    • Egzamin praktyczny pisemny – sala 7 – dnia 26.06.2017

Plan PSK sem. II

__________________________________________________________________________________________________________________

Informacje ogólne

Szkolny plan nauczania:

Przykładowy szkolny plan nauczania/ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych/ zaoczna/       2-letni okres nauczania

Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol: 514207

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

K1- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)

K2- Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

 

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Suma godzin w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości* 10 10 20
Łączna liczba godzin 0 10 10 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 10 10 10 10 40
2 Język obcy w kosmetyce 10 10 10 10 40
3 Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce 30 20 20 25 95
4 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 35 45 80
5 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała 35 50 85
Łączna liczba godzin 85 85 75 95 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**
1 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu 90 80 170
2 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała 90 80 170
Łączna liczba godzin 90 80 90 80 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 165 165 175 680
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

 

Wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
semestr I
semestr II 2 80
semestr III
semestr IV 2 80
Razem 4 160

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.61.) odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (A.62.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.